Sekretar za turizam, ekonomski razvoj i investicije, Nenad Vitomirović, poziva hercegnovske poljoprivrednike da se prijave na Javni poziv za dodjelu podrške investicijama u preradu na poljoprivrednim gazdinstvima, koji je danas objavilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u skladu sa Agrobudžetom za 2022. godinu.

Predmet ovog Javnog poziva je podrška investicijama za unapređenje prerađivačkog sektora na na poljoprivrednim gazdinstvima, a koja se već bave poljoprivrednom proizvodnjom. Kroz ovaj Javni poziv poljoprivredni proizvođači mogu nabaviti i ugraditi namjensku, novu opremu za čuvanje, preradu i pakovanje proizvoda kao i adaptirati postojeće objekte za preradu, u cilju ispunjavanja zakonom predviđenih kriterijuma za bezbjednost hrane.

Po ovom Javnom pozivu podržavaju se investicije u visini od 500€ do 10.000€, dok je podrška Ministarstva do 50% ukupnog iznosa odobrene investicije, odnosno 60% za podnosioce zahtjeva mlađe do 40 godina. Prihvatljive investicije su: adaptacija objekata za preradu, nabavka i ugradnja namjenske, nove opreme za čuvanje, preradu I pakovanje proizvoda.

Korisnici podrške ovog Javnog poziva su fizička ili pravna lica koja moraju biti registrovana u Registru poljoprivrednih gazdinstava najkasnije do trenutka podnošenja zahtjeva za odobravanje projekta.

Korisnik osim upisa u Registar poljoprivrednih gazdinstva mora da bude registrovan i za primarnu poljoprivrednu proizvodnju u nekom od relevantnih registara Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i/ili Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ili u slučaju akvakulture podnosilac zahtjeva mora biti nosilac dozvole za obavljanje privrednog ribolova i akvakulture, do dana podnošenja Zahtjeva za odobravanje projekta.

U slučaju da su korisnici pravna lica neophodno je da njihova primarna djelatnost bude vezana za poljoprivredu i registrovana u Centralnom registru privrednih subjekata, za sektor akvakulture primarna djelatnost mora biti povezana s akvakulturom, za sektor jakih alkoholnih pića primarna djelatnost mora biti vezana za proizvodnju jakih alkoholnih pića i da pravno lice ili preduzetnik bude upisan u Registar proizvođača jakih alkoholnih pića, do dana podnošenja Zahtjeva za odobravanje projekta u skladu sa Zakonom o jakim alkoholnim pićima („Službeni list CG“, broj 53/16).

Rok za podnošenje Zahtjeva za odobravanje projekta je 14. maj 2022. godine.

Detaljnije informacije o ovoj vrsti podrške, kriterijumima koje treba da zadovolje zainteresovani, kao i Zahtjevi za odobravanje nalaze se na internet stranici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja. Sve dodatne informacije za zainteresovane u Herceg Novom mogu se dobiti putem telefona 069/335-175 (Direkcija za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji) ili na 020 482 222/020 482 150.

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-dodjelu-podrske-investicijama-u-preradu-na-gazdinstvima-za-2022-godinu

Javni poziv (.pdf)