Sekretarijat za ekologiju i energetsku efikasnost obavještava građane da će 11. i 12.04.2022. god. izvršiti prvi larvicidni tretman komaraca i deratizacija javnih površina (larvicidno tretiranje komaraca se sprovodi na područjima kao što su bare, kanali, otvoreni vodotoci, gradska groblja i septičke jame).

Kao larvicidno sredstvo koristi se biološki larvicid tj. preparat dimilin na bazi diflubenzurona, koji nije opasan po ljude i sisare u cijelini, i nije toksičan za ptice i pčele, već samo za ciljane štetočine.
-Planirana su tri tretmana (u martu, aprilu i maju), kao i tretman deratizacije javnih površina na teritoriji Opštine Herceg Novi, te molimo vlasnike kućnih ljubimaca da u ovom periodu, shodno Odluci o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima, povedu računa o bezbijednosti svojih ljubimaca, navode iz Sekretarijata za ekologiju i energetsku efikasnost.
Deratizacija se sprovodi na teritoriji Opštine Herceg Novi od graničnog prelaza Debeli brijeg do Kamenara, duž magistrale, kao i ul.Sava Ilića, Njegoševa, Save Kovačevića, pojas uz obalu Šetališta Pet Danica i priobalni put duž Rivijere. Deratizacija obuhvata kanalizacione šahtove i sva kontejnerska mjesta na području Opštine, kao i javne zelene površine oko stambenih objekata.