Privremeno se mijenja režim saobraćaja na dijelu lokalnog puta u Ulici 29. decembra, na potezu od hotela “Vojvodina” do raskrsnice sa Osječkom ulicom, na način da se zabranjuje saobraćaj za sva vozila.

Režim izmjene saobraćaja važi od 08 do 11 časova, u srijedu 13. aprila 2022. godine. Rješenje o izmjeni režima saobraćaja donijeto je radi nesmetanog i bezbjednog izvođenja radova na rušenju potpornog zida.