Privremeno se mijenja režim saobraćaja u naselju Bijela, na lokalnom putu u Ulici Svetosavski put, na način da se zabranjuje saobraćaj za sva vozila. Režim izmjene saobraćaja važi za 13. i 14. april.

Rješenje o izmjeni režima saobraćaja donijeto je radi nesmetanog i bezbjednog izvođenja radova na priključenju objekta u izgradnji na gradsku mrežu.