00depootpadNa Sušćepanu je zaustavljeno deponovanje otpada, a o tome kako su se mještani sela iznad Herceg Novog, nakon više godina oslobodili deponije i navika komšije, koji nije mario što ugrožava životnu sredinu, niti se osvrtao na njihova i upozorenja inspekcije, priču donosi EkoKulMedia.

Sušćepan se uzdiže iznad Igala i jedno je od onih sela u hercegnovskoj opštini koje polako postaje prigradsko. Samo mali broj domaćinstava bavi se poljoprivredom, a sve je više novih, lijepih kuća, čiji su vlasnici iz drugih gradova i država. I “junak” naše priče je takođe strani državljanin, sa kojim stanovnici ulice Tara godinama imaju veliki problem. Njihov miran život i odredište, sa koga mnogi imaju i lijep pogled na zaliv, narušava deponovanje raznog otpada koje njihov susjed godinama dovlači.
Ovaj strani državljanin, po njihovom svjedočenju, prikuplja starudiju po naselju, kao i sa drugih lokacija. Dovlači namještaj, građevinski otpad, metal, plastiku, šipke, daske, čak i stara auta… Pri tom često stvara buku, zauzima posjede komšija, nagrđuje okolinu i pogled na zaliv. Kakvo je to neuređeno, divlje, nelegalno odlagalište svako se može uvjeriti I po fotografijama. Otpad je razbacan na sve strane, a mještani su nam kazali da zauzima i privatne placeve, često i javni put. Nikome nije bilo jasno da komunalna inspekcija i policija ne mogu ništa drugo da preduzemu osim opomena, na koje se prekršilac ne obazire.
U sklopu projekta EKoScreen, hercegnovske NVO EkoKulMedia, koji je podržan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), ukazali smo na ovu crnu ekološku tačku nadležnima.

ReLOaD2 program finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u partnerstvu sa petnaest lokalnih samouprava.
Obratili smo se Službi za inspekcijske poslove u Herceg Novom, koja je veoma brzo reagovala, izašla na teren i naredila uklanjanje deponije.
-Postupajući po prijavi, komunalni inspektor je dana 4. 8. 2022. godine izvršio kontrolu na Sušćepanu, u Ulici Tara, kojom prilikom je utvrdio da je na dijelu neizgrađene građevinske parcele fizičko lice odložilo komunalni neopasni otpad. Licu odgovornom za deponovanje izdat je nalog kojim se ostavlja rok od tri dana kako bi uklonio otpad. Naknadnom kontrolom utvrđeno je da je lice postupilo po nalogu inspektora i površinu očistilo od otpada. Isto lice bilo je predmet kontrole još dva puta u proteklih pet godina- saopštila nam je načelnica Službe za inspekcijske poslove, Marija Bošković.
U slučaju češćeg narušavanja komunalnog reda na ovaj način, komunalni inspektor ima mogućnost izdavanja prekršajnog naloga.Tada je, po Zakonu o upravljanju otpadom, moguća kazna u iznosu od 500 do 2000 eura.
Ovaj tekst nastao je u okviru ReLOaD2 programa koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u partnerstvu sa petnaest lokalnih samouprava. Mišljenja, nalazi, zaključci ili preporuke koji su ovdje izneseni su stav autora i ne održavaju nužno stav EU i UNDP.