Radionica HN Veb sjat

Sekretarijat za kulturu i obrazovanje Opštine Herceg Novi poziva sve studente i srednjoškolce da prisustvuju radionici “Aktivizam i mobilnost mladih”, koja se organizuje u okviru saradnje Opštine i NVO Centar za omladinsku edukaciju na projektu Evropske omladinske kartice (EYCA).

Marija Stajović, direktorica omladinskog programa za jačanje kapaciteta, istraživanje i zagovaranje u NVO Juventas, upoznaće mlade o važnosti učešća na lokalnom nivou i informisati ih o modelima koji su im na raspolaganju.

Radionica će se održati u utorak, 22. novembra u opštinskoj sali u Herceg Novom u 13 časova, a svi prisutni će dobiti i Potvrde o prisustvu.