Iz Sekretarijata za ekologiju i energetsku efikasnost obavještavaju građane da će u utorak, 21.marta biti izvršen prvi larvicidni tretman komaraca na teritoriji Opštine Herceg Novi.
Larvicidno treatiranje komaraca se sprovodi na područjima kao što su bare, kanali, otvoreni vodotoci, gradska groblja i septičke jame. Kao larvicidno sredstvo, koristi se biološki larvicid tj. preparat dimilin na bazi diflubenzurona, koji nije opasan po ljude i sisare u cijelini, i nije toksičan za ptice i pčele već samo za ciljane štetočine. Planirana su tri tretmana, u martu, aprilu i maju.