zgradaohn2022Kako se navodi u oglasu, u Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave bira se 7 članova, a člana Savjeta Skupština bira iz reda uglednih građana i stručnjaka za pojedine oblasti od značaja za funkcionisanje i razvoj lokalne samouprave i zaštitu lokalnog stanovništva, kao što su:

 

- planiranje i uređenje prostora
- turizam
- finansije
- zaštita životne sredine
- kultura, obrazovanje i sport
- zaštita i razvoj seoskog područja
- privatni sektor proizvodnje i usluga
- funkcionisanje organa lokalne uprave i dr.
Kandidata za člana Savjeta predlažu mjesne zajednice, stručne institucije, privredne organizacije, nevladine organizacije, kao i stručna udruženja.
Za člana Savjeta ne mogu biti predlagani:
-poslanici i odbornici
-lokalni funkcioneri, starješine lokalne uprave, rukovodeći radnici javnih službi čiji je osnivač Opština
-izabrana, imenovana i postavljena lica u Vladi Crne Gore i drugim organima državne uprave
-predsjednici političkih partija, članovi predsjedništva, članovi izvršnih i glavnih odbora stranaka kao i drugi stranački funkcioneri
-lica koja su pravosnažno osuđena za krivično djelo protiv službene dužnosti ili su pravosnažno osuđivana za neko drugo krivično djelo za koje je izrečena kazna zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci
Rok za predlaganje kandidata je 30 dana od dana objavljivanja oglasa. Predlozi se dostavljaju Službi Skupštine opštine Herceg Novi, Trg Maršala Tita 2 sa naznakom „Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Herceg Novi“.

Tekst oglasa možete preuzeti ovdje