OkNag27082019Pravo predlaganja kandidata za pomenuta priznanja  imaju preduzeća, mjesne zajednice, institucije i ustanove, kao i organizacije, udruženja i grupe građana iz svih oblasti života i rada.  Predlozi  moraju biti dostavljeni  u pisanoj  formi,  sa detaljnim i konkretnim obrazloženjem i dokumentaciom na osnovu kojih Žiri može ocijeniti  vrijednost ostvarenja i rezultata koji se predlažu za Nagradu i Povelju.

Svi subjekti koji imaju pravo predlaganja kandidata za pomenuta priznanja pozvani su da uredno formirane  predloge dostave Skupštini opštine Herceg Novi – Službi  skupštine, sa obaveznom naznakom „ZA ŽIRI“ najkasnije do  15.09. 2021. godine.  

Skupština opštine Herceg Novi, u znak  priznanja za izuzetne rezultate u radu i stvaralaštvu i najviše dostignuće u oblasti privrede, društvenih i drugih djelatnosti dodjeljuje Oktobarsku nagradu Herceg Novog i Povelju – zvanje počasnog građanina, licima koja su naročito zaslužna za razvitak i afirmaciju Herceg Novog ili su njihov život i rad na drugi način vezali za ovaj grad.
Oktobarska nagrada dodjeljuje se fizičkim i pravnim licima sa prebivalištem  odnosno sjedištem na teritoriji Opštine Herceg Novi. Nagrada se može dodjeliti i pojedincima koji ne žive na području Opštine Herceg Novi, ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za ovu Opštinu.
Počasnom građaninu dodjeljuje se Povelja  Herceg Novog.
U jednoj godini mogu se  dodjeliti najviše tri nagrade i jedna Povelja.
Ista nagrada i Povelja istom licu može se dodjeliti samo jedan put, za istu vrstu ostvarenja.

Tekst Javnog poziva možete pročitati i preuzeti ovdje.