nsl290322Predsjednik Skupštine opštine Herceg Novi, Ivan Otović, zakazao je 8. redovnu sjednicu lokalnog parlamenta za 07.04.2022. godine u Velikoj sali Skupštine, sa početkom u 10 časova.

Predloženi dnevni red:
-Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Opštine Herceg Novi
-Predlog Odluke o prihvatanju inicijative za uspostavljanje saradnje i bratimljenja Opštine Herceg Novi sa Opštinom Foča
-Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje, odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – objekta privrednog razvoja – privrednog objekta na lokaciji kp 1544/1 KO Mokrine
-Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje, odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – objekta privrednog razvoja – privrednog objekta na lokaciji kp 264/2 KO Kameno
-Predlog Odluke o potvrđivanju Odluke o utvrđivanju lokacije za rekonstrukciju lokalnog objekta od opšteg interesa – sportskog objekta – bazena u okviru Instituta “Dr Simo Milošević” u Igalu
-Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – trafostanice DTS 10/0,4 kV, 1x630kVA “Zabrđe” sa 10kV priključnim kablovskim vodom
-Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – 10kV kablovskog voda od MBTS “Kamenje” do MBTS “Selev” u Zelenici
-Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – trafostanice NDTS 10/0,4 kV, 1x630kVA “Solila 3” sa 10kV priključnim kablovskim vodom
-Predlog Odluke o komunalnom redu
-Predlog Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva Opštine Herceg Novi
-Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte
-Predlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Programa privremenih objekata Opštine Herceg Novi za period od 2019. godine do 2024. godine
-Predlog Programa uređenja prostora opštine Herceg Novi za 2022. godinu
-Predlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju lokacije za privremeno skladištenje neopasnog građevinskog i zelenog otpada na teritoriji opštine Herceg Novi
-Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Luka Herceg Novi - gradska luka Škver” Herceg Novi
-Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novi” Herceg Novi
-Izvještaj o radu predsjednika Opštine i organa lokalne uprave za 2021. godinu
-Izvještaj o radu JU Dnevni centar za djecu sa smetnjma i teškoćama u razvoju za 2021. godinu
-Informacija o radu Crvenog krsta Herceg Novi za 2021. godinu
-Informacija o trenutnom statusu Bolnice Meljine
-Informacija o učešću Opštine Herceg Novi u Regionalnom programu lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD 2)
-Izbor i imenovanja
-Odbornička pitanja i odgovori

Materijale za sjednicu možete preuzeti ovdje.

Poziv nevladinim organizacijama za prijavu učešća na sjednici Skupštine opštine Herceg Novi možete preuzeti ovdje