najava foto050822Predsjednik Skupštine opštine Herceg Novi, Ivan Otović zakazao je 9. redovnu sjednicu lokalnog parlamenta za ponedjeljak 08.08., sa početkom u 09 časova u Velikoj sali Skupštine opštine Herceg Novi.

 Predloženi dnevni red:
-Predlog Završnog računa Budžeta Opštine Herceg Novi za 2021. godinu
-Predlog Odluke o bližim kriterijumima za korišćenje sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve
-Predlog Odluke o regulisanju drumskog saobraćaja na teritoriji Opštine Herceg Novi
-Predlog Odluke o podizanju spomen-obilježja davanjem naziva ulicama i putu u Opštini Herceg Novi
-Predlog Odluke o davanju saglasnosti na sporazumno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa između Opštine Herceg Novi i Žikić Dragice
-Predlog Odluke o izmjeni Odluke o boravišnoj taksi
-Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o Službi komunalne policije i inspekcijskog nadzora
-Izvještaj o radu DOO „Čistoća“ Herceg Novi za 2021. godinu
-Izvještaj o radu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi za 2021.godinu
-Izvještaj o reazlizaciji Programa obavljanja komunalih djelatnosti sa bilansom stanja i uspjeha za 2021. godinu DOO „Društva za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture“ Herceg Novi
-Izvještaj o realizaciji Programa obavljanja komunalnih djelatnosti sa bilansom stanja i bilansom uspjeha za 2021. godinu „Parking servis Herceg Novi“ DOO Herceg Novi
-Izvještaj o radu DOO „Agencija za gazdovanje gradskom lukom Herceg Novi“ Herceg Novi za 2021. godinu
-Izvještaj o poslovanju za 2021. godinu sa finansijskim izvještajem DOO „Komunalno stambeno“ Herceg Novi
-Izvještaj o radu Agencije za razvoj i zaštitu Orjena Herceg Novi DOO kao upravljača Parka prirode „Orjen“ za 2021.godinu
-Izvještaj o radu i poslovanju JUK „Herceg fest“ Herceg Novi za 2021. godinu
-Izvještaj o radu za 2021. godinu JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi
-Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2021. godinu JU „Gradski muzej Mirko Komenović i Galerija Josip Bepo Benković“ Herceg Novi
-Izvještaj o radu za 2021. godinu DOO „Sportski centar Igalo“ Igalo
-Izvještaj o radu za 2021. godinu Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog D.O.O.
-Plan i program rada za 2022. godinu Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog D.O.O.
-Informacija o ostvarivanju primarne zdravstvene zaštite na području opštine Herceg Novi za 2021. godinu
-Predlog izmjena Plana i programa rada DOO “Vodovod i kanalizacija” Herceg Novi za 2022. godinu
-Izbor i imenovanja
-Odbornička pitanja i odgovori
Materijale za sjednicu možete preuzeti ovdje .