- Ugovor o vršenju usluge održavanja OPSYS-a i njemu pripadajućeg sistema za komunikaciju sa građanima, 29.12.2022. godine


- Ugovor o uslugama interneta, mobilne i fiksne telefonije, 28.12.2022. godine


- Ugovor o nabavci i isporuci, 26.12.2022. godine


- Ugovor o rekonstrukciji objekta od opšteg interesa Šetališta u Igalu, na potezu od tržnog centra ,,Galeb" do ,,Titove vile", 15.12.2022. godine


- Ugovor o izvođenju radova na izgradnji autobuskog stajališta i trotoara ispod Doma zdravlja Herceg Novi, 15.12.2022. godine


- Ugovor o ustupanju izvođenja radova na izgradnji saobraćajnice u Bijeloj, 30.11.2022. godine


- Ugovor o izvođenju radova na sanaciji loklnih puteva: Kumbor, u naselju "Miočevići", 28.11.2022. godine


- Ugovor o ustupanju izvođenja radova na izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa - pristupnog puta u Meljinama, 22.11.2022. godine


- Ugovor o izgradnji potpornog zida u Sutorini, 17.10.2022.


- Ugovor o izvođenju hidroizolaterskih radova na krovu zgrade Opštine Herceg Novi, 11.10.2022.


- Ugovor o vršenju usluge održavanja softvera za potrebe Uprave lokalnih javnih prihoda opštine Herceg Novi, 05.09.2022. 


- Ugovor o nabavci, isporuci i ugradnji opreme za potrebe Dvorane Park, 25.08.2022.


- Ugovor o izvođenju radova na adaptaciji sportskog terena na Savini, 01.08.2022.


- Ugovor o izvođenju radova na izradi fekalnog kanalizacionog kolektora u ulici Luke Vukalovića, 12.07.2022.


- Ugovor za nabavku i ugradnja sistema tehničke zaštite obavezno štićenog objekta (video nadzor), 05.07.2022.


- Ugovor o nabavci i isporuci kancelarijskog materijala, 04.07.2022.


- Ugovor o izvođenju radova na sanaciji lokalnih puteva, 22.06.2022. 


- Ugovor za vršenje usluge fizičke i tehničke zaštite zgrade Opštine Herceg-Novi, 02.06.2022.


- Ugovor o izvođenju radova Izrada spomenika Mirku Komnenoviću u bronzi, 02.06.2022.


- Ugovor o izvođenju radova na saniranju saobraćajno-turističke signalizacije u gradskim zonama Opštine Herceg-Novi, 31.05.2022. 


- Ugovor o nabavci zaštitnih odijela za šumske požare za potrebe Službe zaštite i spašavanja Herceg-Novi, 31.05.2022. 


- Ugovor o nabavci i postavljanju nove mrežne infrastrukture u zgradi Opštine Herceg Novi, 05.05.2022. 


- Ugovor o vršenju geodetskih usluga za potrebe Opštine Herceg-Novi, 21.04.2022.


- Ugovor o nabavci uniformi za potrebe Službe komunalne policije, 18.04.2022.


- Ugovor o pomorskom prevozu putnika, 05.04.2022. 


- Ugovor o pružanju usluga, 01.04.2022.


- Ugovor za pružanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području opštine Herceg Novi, 23.03.2022. 


- Ugovor o izvođenju radova na revitalizaciji i proširenju javne rasvjete u Bajkovini Igalo - Opština Herceg Novi, 15.03.2022.


- Ugovor o nabavci i isporuci tonera, 15.03.2022.


- Ugovor o nabavci i isporuci sredstava za higijenu, 10.03.2022.


- Ugovor o nabavci i isporuci goriva, 28.02.2022.


- Ugovor o izvođenju radova na postojećem stepeništu u ulici Elize Lombardić Duković, 22.02.2022.


- Ugovor za vršenje usluga komplet registracije i tehničkog pregleda službenih vozila Opštine Herceg Novi, 21.02.2022.


- Ugovor za vršenje usluga komplet registracije i tehničkog pregleda službenih vozila Opštine Herceg Novi, 21.02.2022.


-Ugovor o vršenju usluge izrade revizije Glavnog projekta kompleksa glavne autobuske stanice sa pristupnim saobraćajnicama (faza 1 i faza2), 08.02.2022.


- Ugovor o izvođenju radova na izradi ulične kišne kanalizacije i otvorenog kišnog kanala na K.P. 1946, 1947, 1947/44 i 1947/32 K.O. Topla (Nemila), 08.02.2022.