Uz  Zahtjev je potrebno priložiti:

1.     Potvrda  o registraciji preduzetnika.

2.     Dokaz o vlasništvu zemljišta

3.     Ugovor o zakupu

4.     Ljekarsko uvjerenje

5.     Poresko uvjerenje

6.     Dokaz o nezaposlenosti