Uz zahtjev je potrebno priložiti sledeću dokumentaciju:

-Rješenje o izdavanju vodne saglasnosti

-Izvještaj o tehničkom prijemu objekta

-Potvrda iz CRPS-a za pravno lice koje je uradilo tehnički prijem vodnog objekta

-Licencu inžinjerske komore  Crne Gore za  vršioca  tehničke kontrole

-Rješenje Ministarstva ekonomije za organizaciju koja je uradila tehnički prijem,

-Rješenje Ministarstva ekonomije za vršioca tehničke kontrole

Administrativna taksa:

-za utvrđivanje vodne dozvole-50 eura