Uz zahtjev je potrebno priložiti :

- dokaz o vlasništvu objekta ili građevinska dozvola, ukoliko se izvode radovi za koje je potrebna građevinska dozvola;

- fotokopija saobraćajne dozvole;

- fotokopija ugovora o o izvođenju radova ukoliko se radovi obavljaju putem trećeg lica;

- administrativna taksa u iznosu od 10,00 eura po vozilu na dan - uplata na Ž.R. 510-9066777-61