Uz zahtjev (Obrazac 1) se dostavlja sljedeća dokumentacija:

  a) za izgradnju objekta:

  • Dokaz o uplati naknade za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova

  b) za rekonstrukciju objekta:

      uz gore navedeni dokaz (koji se dostavlja i za izgradnju objekta), dodatno priložiti:

  • Fotokopiju odobrenja za građenjeili 
  • Ukoliko je odobrenje za građenje dobijeno prije izlaganja novog katastarskog operata. dostaviti nalaz kojim se potvrđuju da čestica zemljišta odgovara sadašnjoj katastarskoj parceli. (Nalaz izdaju ovlašćene geodetske organizacije)