Uz zahtjev (Obrazac 10) se podnosi sljedeća dokumentacija:

  • Izjava izvođača da je objekat izrađen u skladu sa građevinskom dozvolom
  • Izjava nadzornog inženjera da je objekat izrađen u skladu sa građevinskom dozvolom
  • Izjava vodećeg projektanta da je objekat izdađen u skladu sa glavnim projektom
  • Dokaz o izvršenim obavezama u skladu sa posebnim propisima
  • Revidovani glavni projekat (ukoliko je dozvola izdata na osnovu idejnog projekta)

Administrativna taksa:

1)Za izdavanje odobrenja za upotrebu objekta  plaća se 0,2 % od predračunske vrijednosti objekta;

2)Za izdavanje odobrenja za upotrebu pomoćnog objekta – 20,00 €

3)Za vršenje tehničkog pregleda i izdavanje odobrenja za upotrebu privremenog objekta – 20,00 €.