Gbiro03072020Juče usvojenom Odlukom o lokalnim administativnim taksama smanjene su takse za više spisa i radnji pred organima lokalne uprave.

HN aerial20201906Sekretarijat za finansije i lokalne javne prihode obavještava sve vlasnike nepokretnosti na teritoriji Opštine Herceg Novi da će ovaj Sekretarijat otpočeti sa prinudnom naplatom zaostalog dugovanja po osnovu poreza na nepokretnost za sve obveznike koji nisu izmirili svoja ranija dugovanja, a kojima rješenjem ovog Sekretarijata nije odobreno plaćanje na rate, niti su iskoristili mogućnost sklapanja sporazuma, a u vezi odlaganja prinudne naplate propisane Zaključkom Predsjednika opštine od 30. aprila tekuće godine ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 014/20 od 30.04.2020).

herceg novi aerial viewSekretarijat za finansije i lokalne javne prihode Opštine Herceg Novi će, na osnovu člana 87 Zakona o upravnom postupku, dana 20.12.2019 godine izvršiti dostavljanje javnim obavještavanjem svih neuručenih rješenja o utvrđenom porezu na nepokretnost i turističke takse za 2019. godinu, obavještavaju iz tog organa lokalne uprave.

ZgradaO29112019Obavještavamo poreske obveznike koji posjeduju nepokretnost na teritoriji opštine Herceg Novi, a koji nisu izmirili svoje poreske obaveze po osnovu poreza na nepokretnost da to učine u narednom periodu, jer će time izbjeći mjere prinudne naplate koje Sekretarijat za finansije i lokalne javne prihode preduzima shodno zakonskim propisima, a to su:

Opština Herceg Novi objavila je tendersku dokumentaciju za otvoreni postupak Javne nabavke vršenja usluge izrade Glavnog projekta izgradnje vodovodne infrastrukture na poluostrvu Luštica. Više detalja u linku.