ZGRADAOHN2021Javna rasprava na Nacrt Odluke o Budžetu Opštine Herceg Novi za 2022. godinu u trajanju od 15 dana održaće se počev od 26. novembra, zaključno sa 09. decembrom 2021. godine.

ZGRADAOHN2021Sekretarijat za finansije i lokalne prihode Opštine Herceg Novi obavještava fizička lica koja su obveznici poreza na nepokretnost i turističke takse, da je i dalje u toku postupak dostave rješenja o utvrđivanju poreza na nepokretnost i turističke takse za 2021. godinu preko Pošte Crne Gore.

zgrada opstine2021Javna rasprava na Nacrt Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Herceg-Novi počela je danas, 22. februara i trajaće 15 dana, zaključno sa 10. martom 2021.godine.

cejnSlužba za javne nabavke opštine Herceg Novi obavještava ponuđače da je Ministarstvo finansija i socijalnog staranja počelo od 01. januara 2021. godine sa primjenom novog elektronskog sistema javnih nabavki (ESJN), dok će portal javnih nabavki (http://portal.ujn.gov.me/delta2015/login.jsp) ostati u funkciji samo za započete postupke javnih nabavki, koji su na istom objavljeni.

zgrada opstineOd danas do 11. decembra trajaće Javna rasprava o Nacrtu Odluke o Budžetu Opštine Herceg Novi za 2021. godinu. Javnu raspravu će sprovesti Sekretarijat za finansije i lokalne javne prihode.