ZOHNjun2022

Direkcija za imovinu i zastupanje Opštine Herceg-Novi objavljuje Javni poziv za davanje u zakup dijela kat.parc.21/1 KO Sasovići putem javnog nadmetanja.

Kako je navedeno u javnom pozivu, radi se o davanju u zakup dijela kat.parc.21/1 KO Sasovići površine 18m2 u svrhu parking prostora, na period od godinu dana sa mogućnošću produženja. Mjesečna cijena zakupa iznosi 28,00€, odnosno 336,00€ godišnje, a licitacioni korak iznosi 10% od početne godišnje zakupnine.

Rok za podnošenje ponuda je 23.06.2022. godine do 14 časova, dok traje prijem pismena na Građanskom birou Opštine Herceg Novi za taj dan.

Javno nadmetanje-aukcija će biti održano 24.06.2022. godine sa početkom u 9 časova u velikoj sali Skupštine opštine, u prisustvu prijavljenih i registrovanih učesnika za nadmetanje. Registarcija učesnika će biti obavljena istog tog dana u velikoj sali Skupštine opštine, sa početkom u 08.45 časova.

Više infromacija o načinu podnošenja ponude i potrebnoj dokumentaciji, obavezama zakupca i načinu izbora najpovoljnijeg zakupca možete pročitati u tekstu javnog poziva, koji je dostupan za preuzimanje ovdje.

Bliža obavještenja po osnovu ovog javnog poziva možete dobiti na broj telefona 031-321-052, lokal 255 ili neposredno u kancelarijama Direkcije za imovinu i zastupanje u zgradi Opštine Herceg-Novi, u vrijeme prijema stranaka.