JP05Direkcija za imovinu i zastupanje je objavila Javni poziv za davanje u zakup objekata i lokacija za postavljanje privremenih objekata sezonskog karaktera putem javnog nadmetanja, za period od 01.07.2021.– 15.09.2021. U pitanju je više lokacija u naseljima Topla, Igalo i Herceg Novi.

JP05Direkcija za imovinu i zastupanje je objavila Javni poziv za davanje u zakup objekata i lokacija za postavljanje privremenih objekata sezonskog karaktera putem javnog nadmetanja, za period od 01.07.2021.– 15.09.2021.

mz igalo-google mapsOpština Herceg-Novi objavljuje treći javni poziv za davanje u zakup poslovnog prostora u Igalu, u zgradi Mjesne zajednice Igalo na kat.parc.622 K.O.Topla, evidentirana u L.N.3241 K.O.Topla.

NasNjiviJP03082020Opština Herceg Novi objavila je prvi javni poziv za davanje u zakup dvije lokacije na Njivicama za postavljanje privremenih ugostiteljskih objekata.