kuciceNSL05122023Iz Direkcije za imovinu i zastupanje Opštine Herceg Novi infomišu da je objavljen javni poziv za davanje u zakup tipskih montažnih kućica za potrebe ugostiteljskih i prodajnih usluga putem javnog nadmetanja.

parcela na ZvinjamaKomisija za sprovođenje postupka prodaje Opštine Herceg Novi raspisala je Javni poziv za prodaju zemljišta na Žvinjama putem javnog nadmetanja – aukcije.

zgradaohn2022

Raspisan je treći Javni poziv za davanje u zakup lokacija za postavljanje privremenih objekata putem javnog nadmetanja. Riječ je o lokacijama za 3 bilborda u Igalu, u periodu od 01.07.2023. do 01.07.2024.godine.

zgradaohn2022Raspisan je drugi Javni poziv za davanje u zakup lokacija za postavljanje privremenih objekata putem javnog nadmetanja.

zgradaohn2022

Direkcija za imovinu i zastupanje Opštine Herceg-Novi raspisala je javni poziv za davanje u zakup lokacija za postavljanje privremenih objekata putem javnog nadmetanja. Riječ je o lokacijama za 17 bilborda u Sutorini, Igalu, na Toploj, Podima i u Baošićima, zatim za ugostiteljsku terasu sa vitrinom u Igalu, te autobusko stajalište sa kioskom na Toploj, a period zakupa je od 1. jula 2023. do 1. jula 2024. godine.