Privremeno se mijenja režim saobraćaja na lokalnom priobalnom putu u naselju Zelenika – ulica Župe Dračevice, na potezu od zgrade “Staro kino” do raskrsnice kod zgrade Doma penzionera, na način da se zabranjuje saobraćaj za sva vozila. Režim izmjene saobraćaja odnosi se na period od 14.02. do 14.03.2023. godine.

Izmjena režima saobraćaja vrši se radi nesmetanog i bezbjednog izvođenja radova na izgradnji kanalizacione mreže Kutsko polje (zaštita vodoizvorišta Opačica u Zelenici).

nASAKT13022023

“Rodna ravnopravnost i ekonomsko osnaživanje žena” naziv je projekta koji NVO Mare Mare sprovodi u Herceg-Novom u okviru programa “OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“.


Kroz obuke (radionice zlatoveza) i   treninge na temu ženskog preduzetništva i pokretanja sopstvenog biznisa , cilj je unaprijediti rodnu ravnopravnost u Herceg-Novom, kroz ekonomsko osnaživanje žena, a posebno žena koje predstavljaju ranjive kategorije stanovništva.

Grupa od 10 do 15 žena  koje su  žrtve nasilja, djevojke bez roditeljskog staranja, Romkinje, nezaposlene žene, samohrane majke, žene sa invaliditetom, žene iz ruralnih područja, OCD  kroz radionice biće obučeno za zanat tehnikom crnogorskog zlatoveza - ošvice, te ekonomski osnaženo da pokrene sopstveni biznis.

Učesnice projekta će se tokom treninga upoznati i sa osnovnim pojmovima preduzetništva, koju ideju realizovati, odakle naći novac i šta je sve potrebno da bi biznis započeo, kako ga planirati i organozovati, kako voditi knjige i obezbjediti tržište.

13022023AKT

Tokom trajanja projekta biće uspostavljena saradnja između ključnih društvenih aktera na teritoriji opštine Herceg-Novi ( lokalna samouprava, kulturne institucije, mediji, privatni sector) kako bi se pružila podrška ženama u ostvarivanju prava na ekonomsku samostalnost i ravnopravnost.

Uspješne učesnice na kraju projekta dobiće sertifikate I priliku da na izložbi i donatorskoj izložbi predstave njihove radove nastale u radionicama zlatoveza.

Uz kvalitetnu obuku, te podršku ključnih lokalnih aktera i medija, projekat će, uvjereni smo,  imati uticaj na buduće osnaživanje žena kao ciljne grupe projekta, a ujedno će doprinjeti jačanju svijesti cjelokupnog društva o potrebi smanjenja rodne neravnopravnosti, a posebno na potrebu poboljšanja položaja žena koje dolaze iz ranjivih kategorija stanovništva .

Projekat traje sedam mjeseci I doprinjeće većoj zaštiti ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori, a prije svega prava marginalizovanih grupa.

Projekat  “Rodna ravnopravnost i ekonomsko osnaživanje žena”  je podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

nsl02022023“Kuvamo džemove, družimo se, razmjenjujemo iskustva i učimo nešto novo.

Pobuna mornara 2023Režim saobraćaja na lokalnom priobalnom putu u naselju Đenović biće privremeno izmijenjen u srijedu, 01. februara 2022. godine, na način da će od 14.30 do 16 časova svim vozilima biti zabranjeno saobraćanje ulicom Obala crvenih mornara, na potezu od kružnog toka kod kompleksa Portonovi do restorana „Fanfani“.

nsl120123Učesnice radionica koje već četvrti mjesec organizuje NVO “Mare Mare” u okviru projekta “Stari zanati - čuvari kulturne baštine” sada uče da heklaju (kukičaju) ili samo unapređuju tehnike koje su već znale ranije.

VPSekretarijat za turizam, ekonomski razvoj i investicije Opštine Herceg Novi dogovorio je sa crnogorskom nacionalnom avio kompanijom organizaciju većeg broj letova iz Beograda za Tivat u toku 54. Praznika mimoze.

Privremeno se mijenja režim saobraćaja u Njegoševoj ulici, na potezu od raskrsnice Njegoševe sa ulicom Mića Vavića (zgrada Novljanke) do Gradske kafane, na način da se zabranjuje saobraćaj za sva vozila.

Katarina Bigovic Veb sajtSekretarijat za kulturu i obrazovanje Opštine Herceg Novi poziva sve studente i srednjoškolce da prisustvuju radionici "Diskriminacija i vršnjačko nasilje", koja se organizuje u okviru saradnje Opštine Herceg Novi i NVO Centar za omladinsku edukaciju na projektu Evropske omladinske kartice (EYCA).

Režim saobraćaja u ulici Obalički put, u naselju Kamenje u Zelenici biće privremeno izmijenjen 22. i 23. decembra 2022. godine, radi nesmetanog i bezbjednog izvođenja radova na sanaciji lokalnog puta.

Privremeno se mijenja režim saobraćaja u ulici Sava Ilića, na potezu od raskrsnice sa ulicom V crnogorske do zgrade Solemar, na način da se zabranjuje saobraćaj za sva vozila.