Zbog izmiještanja dijela čeličnog cjevovoda DN500mm, koje treba da bude izvršeno na katastarskoj parceli 583/1 k.o. Đenovići, u ponedjeljak, 30. maja 2022. godine će doći do obustave vodosnabdijevanja potrošača na teritoriji Bijele i Kamenara, koji se snabdijevaju sa rezervoara Bijela.

Sekretarijat za ekologiju i energetsku efikasnost obavještava građane, a posebno pčelare kako bi mogli zaštiti svoje košnice, da će na teritoriji opštine Herceg Novi 28. i 29. maja biti izvršeno zaprašivanje komaraca.

U nedjelju, 29. maja biće privremeno izmijenjen režim saobraćaja u Njegoševoj ulici, na potezu od raskrsnice sa ulicom Mića Vavića („Novljanka“) do ulice Save Kovačevića, na način da će u vremenskom periodu od 19 do 19.30 časova biti zabranjeno saobraćanje za sva vozila.

Privremeno se vrši izmjena režima saobraćaja u Ulici Sava Ilića u Igalu, na potezu od raskrsnice sa Ribarskom ulicom (Titove vile), do raskrsnice sa Ulicom Janka Beka (hotel “Palmon bay”), na način da se zabranjuje saobraćaj za sva vozila. Režim izmjene saobraćaja odnosi se na vremenski period od 17 do 18 časova u utorak 17. maja.

Sekretarijat za ekologiju i energetsku efikasnost obavještava građane da će 13.05.2022.god. izvršiti drugi larvicidni tretman komaraca na teritoriji opštine Herceg-Novi. Larvicidno tretiranje komaraca se sprovodi na područjima kao što su bare, kanali, otvoreni vodotoci, gradska groblja i septičke jame. Kao larvicidno sredstvo koristi se biološki larvicid tj. preparat dimilin na bazi diflubenzurona, koji nije opasan po ljude i sisare u cijelini i nije toksičan za ptice i pčele, već samo za ciljane štetočine.

Iz Sekretarijata za komunalne djelatnosti Opštine Herceg-Novi obavještavaju da će se u periodu od 06.05. do 01.06. u ulici Orjenski bataljon saobraćaj odvijati jednosmjerno, radi što efikasnijeg i bezbjednijeg odvijanja saobraćaja zbog radova na rekonstrukciji magistralnog puta.

U skladu sa ovom odlukom, radnici “Komunalno-stambenog” preduzeća će postaviti privremene saobraćajne znakove u navedenoj ulici.

Privremeno se mijenja režim saobraćaja na magistralnom putu Meljine-Petijevići na dionici Meljine-Kameno, na način da se zabranjuje saobraćaj za sva vozila.

U naselju Zelenika će u ponedjeljak, 25. aprila biti privremeno izmijenjen režim saobraćaja, na način da će u terminu od 11 do 13 časova za sva vozila biti zabranjeno saobraćanje na potezu od Crkve Svete Trojice, ulicama Crvena, Kućanska, Vinogradarska, Pržine, Severova voda, Đačka, zatim ulicama Poštanska, Župe Dračevice, Livade i Staroškolskom ulicom do Duhovnog centra „Sveti Kirilo i Metodije“.

Privremeno se mijenja režim saobraćaja u Njegoševoj ulici, na potezu od raskrsnice Njegoševe sa ulicom Mića Vavića (zgrada “Novljanke”) do raskrsnice sa ulicom Partizanski put (picerija “Touch”), na način da se zabranjuje saobraćaj za sva vozila. 

Radionica Herceg NoviSekretarijat za kulturu i obrazovanje Opštine Heceg Novi poziva sve studente i srednjoškolce iz ovog grada da prisustvuju radionici „Emocionalna inteligencija”, koja će biti održana sjutra, 14. aprila od 12 časova u velikoj sali Skupštine opštine.