Privremeno se mijenja režim saobraćaja u ulici Bokeljskih mornara, na potezu od raskrsnice kod porodične kuće Steva Damjanovića do kraja ulice, na način da se zabranjuje saobraćaj za sva vozila. Režim izmjene saobraćaja odnosi se na vremenski period od petka 05.05. do nedjelje 14.05.

Izmjena režima saobraćaja vrši se radi nesmetanog i bezbjednog izvođenja radova na izgradnji atmosferske kanalizacije.

Sekretarijat za ekologiju i energetsku efikasnost obavještava građane da će dana 28.04.2023.god. izvršiti drugi larvicidni tretman komaraca na teritoriji Opštine Herceg Novi.
Larvicidno treatiranje komaraca se sprovodi na područjima kao što su bare, kanali, otvoreni vodotoci, gradska groblja i septičke jame. Kao larvicidno sredstvo, koristi se biološki larvicid tj. preparat dimilin na bazi diflubenzurona, koji nije opasan po ljude i sisare u cijelini, i nije toksičan za ptice i pčele već samo za ciljane štetočine.

Privremeno se vrši izmjena režima saobraćaja u ulici Treća bijeljanska u Bijeloj (priobalni put), na potezu od raskrsnice sa ulicom Bjelskih dobrotovora (potok Pijavica) do hotela “Delfin”, na način da se zabranjuje saobraćaj za sva vozila. Režim izmjene saobraćaja odnosi se na vremenski period od 07 časova 27.04. do 07 časova 28.04.
Izmjena režima saobraćaja vrši se radi nesmetanog i bezbjednog izvođenja radova na betoniranju dijela lokalnog puta.

Privremeno se vrši izmjena režima saobraćaja u ulici Treća bijeljanska u Bijeloj (priobalni put), na potezu od raskrsnice sa ulicom Bjelskih dobrotovora (potok Pijavica) do hotela “Delfin”, na način da se zabranjuje saobraćaj za sva vozila.

Privremeno se mijenja režim saobraćaja u ulici Put partizanskih majki, na potezu od raskrsnice koja se nalazi između OŠ “Dašo Pavičić” i dječijeg vrtića “Naša radost” do Njegoševe ulice, na način da se zabranjuje saobraćaj za sva vozila. Izmjena režima saobraćaja odnosi se na vremenski period od 15 časova u petak (07.04.) do 07 časova u ponedjeljak (10.04.).

Privremeno se mijenja režim saobraćaja u Njegoševoj ulici, na potezu od raskrsnice Njegoševe sa ulicom Mića Vavića (zgrada “Novljanke”) do ulice Save Kovačevića, kao i u ulici X hercegovačke brigade, na način da se zabranjuje saobraćaj za sva vozila. Obje izmjene režima saobraćaja odnose se na vremenski period od 18 časova do završetka manifestacije “Flower Power”.

Iz Sekretarijata za ekologiju i energetsku efikasnost obavještavaju građane da će u utorak, 21.marta biti izvršen prvi larvicidni tretman komaraca na teritoriji Opštine Herceg Novi.
Larvicidno treatiranje komaraca se sprovodi na područjima kao što su bare, kanali, otvoreni vodotoci, gradska groblja i septičke jame. Kao larvicidno sredstvo, koristi se biološki larvicid tj. preparat dimilin na bazi diflubenzurona, koji nije opasan po ljude i sisare u cijelini, i nije toksičan za ptice i pčele već samo za ciljane štetočine. Planirana su tri tretmana, u martu, aprilu i maju.

Privremeno se mijenja režim saobraćaja u Njegoševoj ulici, na potezu od raskrsnice Njegoševe sa ulicom Mića Vavića (zgrada Novljanke) do ulice Save Kovačevića, na način da se zabranjuje saobraćaj za sva vozila. Režim izmjene saobraćaja odnosi se na vremenski period od 13:30 do 14:30, u subotu 18. marta.

Izmjena režima saobraćaja vrši se radi nesmetanog i bezbjednog odvijanja Dječje cvjetne povorke.

Privremeno se mijenja režim saobraćaja na lokalnom priobalnom putu u naselju Zelenika-ulica Župe Dračevice, na potezu od zgrade Staro kino do raskrsnice kod zgrade Doma penzionera, na način da se zabranjuje saobraćaj za sva vozila. Režim izmjene saobraćaja odnosi se na vremenski period od 15.03. do 15.04.2023. godine.

Izmjena režima saobraćaja vrši se radi nesmetanog i bezbjednog izvođenja radova na izgradnji kanalizacione mreže Kutsko polje, zaštita vodoizvorišta Opačica.

 

Karotrc resize10032023

Režim saobraćaja u centru Herceg-Novog biće privremeno izmijenjen ovog vikenda, radi nesmetanog i bezbjednog održavanja trke karića „Karotrc 2023“ koja je dio programa ovogodišnjeg Praznika mimoze, obavještavaju iz novskog Sekretarijata za komunalne djelatnosti.
Režim saobraćaja biće izmijenjen na način da će u nedjelju, 12. marta u određenim terminima za sva vozila biti zabranjen saobraćaj na sledećim dionicama:
- u Njegoševoj ulici, na potezu od raskrsnice sa Mića Vavića („Novljanka“) do ulice Save Kovačevića (picerija „Touch“), u terminu od 09 do 15 časova; 
- u ulici Partizanski put, u terminu od 08.30 do 15 časova.