NAslovna16112022

Glavni administrator Opštine Herceg-Novi  ima najbolje rezultate u Crnoj Gori sa svega 15% usvojenih tužbi pred Upravnim sudom, pokazuju nalazi monitoringa na lokalnom nivou koji su predstavljeni na Okruglom stolu o primjeni Zakona o upravnom postupku na lokalnom nivou.

Sastanak151021nslRukovodioci organa Opštine Herceg Novi sastali su se juče sa predstavnicima Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija, u cilju osnaživanja međusobne saradnje i unaprijeđenja partnerskog odnosa, što ima za cilj poboljšanje efikasnosti rada organa lokalne uprave.

NasZUP03082017Zaposleni u Opštini Herceg Novi dva dana su učestvovali na seminaru o primjeni novog Zakona o upravnom postupku, koji je u velikoj sali zgrade Opštine organizovala Služba glavnog administratora, u saradnji sa Upravom za kadrove.