1.Otvaranje radne knjižice:

Za otvaranje radne knjižice za  državljane Crne Gore, čija je lična karta izdata od strane PJ Herceg Novi, potrebno je:

 • lično popunjen zahtjev (dobija se uz kupljenu radnu knjižicu), 1 primjerak
 • nova radna knjižica-potpuno prazna
 • lična karta
 • lično prisustvo
 • uvjerenje o prebivalištu
 • ako lice nije iz naše opštine, mora donijeti original uvjerenja da nema otvorenu radnu knjižicu u svojoj opštini i rješenje PJ Herceg Novi o stalnom boravku u Herceg Novom

Ne plaća se administrativna taksa za otvaranje radne knjižice.

2.Za otvaranje radne knjižice za strance potrebno je:

 • lično popunjen zahtjev, u jednom primjerku
 • nova radna knjižica, koja mora da bude prazna (nepopunjena)
 • važeća putna isprava (pasoš ili lična karta), na osnovu koje je izdata dozvola za zapošljavanje
 • lično prisustvo
 • original dozvole za zapošljavanje, koju izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore
 • original rješenja policije o odobrenom boravku u Crnoj Gori

Zakon o strancima ("Sl. list Crne Gore", br. 56/14 оd 24.12.2014)

Ne plaća se administrativna taksa za otvaranje radne knjižice za strance.

3.Izdavanje duplikata radne knjižice

 • zahtjev (1 primjerak)
 • priznanica o plaćenoj administrativnoj taksi Sl. listu Crne Gore da je lice oglasilo radnu knjižicu nevažećom. Ukoliko je u međuvremenu došlo do promjene prezimena lica koje oglašava radnu kljižicu nevažećom, potrebno je da na uplatnici upiše prezime na koje je izgubljena knjižica glasila, kao i prezime i ime koje je sada na snazi.
 • radna knjižica-potpuno prazna
 • lična karta

Ne plaća se administrativna taksa.

4.Upis kvalifikacije u radnoj knjižici

 • postojeća radna knjižica
 • diploma-original na uvid ili ovjerena fotokopija. Ukoliko je došlo do promjene prezimena potrebno je dostaviti i orginalan izvod iz matične knjige vjenčanih na uvid
 • ukoliko je diploma stečena u stranoj zemlji potrebno je dostaviti original rješenja Ministarstva prosvjete Crne Gore o priznanju iste, kao i original diplome

Ne plaća se administrativna taksa.

5.Promjena prezimena, ispravka greški u radnoj knjižici

 • original izvoda iz matične knjige rođenih odnosno vjenčanih zavisno od potrebne ispravke ( izvod ne smije biti stariji od 6 mjeseci)
 • original rješenja o promjeni ličnog imena ili prezimena, izdatog od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore (rješenje ne smije biti starije od 6 mjeseci)

Ne plaća se administrativna taksa.

6. Izjava o neposjedovanju radne knjižice

 • potrebno je popuniti izjavu-(obrazac) o ne-posjedovanju radne knjižice.

Ne plaća se administrativna  taksa.