- Ugovor o nabavci, 18.07.2024. godine

- Ugovor o izvođenju radova na asfaltiranju lokalnih saobraćajnica, 12.07.2024. godine

- Ugovor o izvođenju radova, 12.07.2024. godine

- Ugovor o izvođenju radova na trotoarima na teritoriji Opštine Herceg-Novi, 27.06.2024. godine

- Ugovor o nabavci, 26.06.2024. godine

- Ugovor o javnom osvjetljenju saobraćajnice: Potez od Sušćepana do Ratiševine, 12.06.2024. godine

- Ugovor o izvođenju radova na izradi potpornog zida i autobuskog stajališta, 12.06.2024. godine

- Ugovor o izvođenju radova na sanaciji krova omladinskog centra – ponovljen postupak, 05.06.2024. godine

- Ugovor o izvođenju radova na postavljanju kablova i razvodnih ormara za osvetljenje tvrđave Forte Mare, 03.06.2024. godine

- Ugovor o vršenju usluge održavanja OPSYS-a i njemu pripadajućeg sistema za komunikaciju sa građanima, 28.05.2024. godine

- Ugovor o izvođenju radova na adaptaciji starog i izradi novog zida i betonske ploče na bazenu u Bijeloj, 17.05.2024. godine

- Ugovor o izvođenju radova, 16.05.2024. godine

- Ugovor o izradi, prevozu i montaži bilborda, 15.05.2024. godine

- Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji dijela Njegoševe ulice (od zgrade Opštine Herceg Novi do bivšeg hotela Rudnik), 25.04.2024. godine

- Ugovor o izvođenju radova na uređenju prolaza (zida) kod bivšeg hotela Rudnik, 22.04.2024. godine

- Ugovor o vršenju usluge aerofoto snimanja, izrade topografskih podloga i računanja solarnog potencijala krovova, 17.04.2024. godine

- Ugovor o isporuci i izgradnji padel terena, 14.04.2024. godine

- Ugovor o isporuci i postavljanju vještačke trave na otvorenom terenu za mali fudbal, 14.04.2024. godine

- Ugovor o izvođenju radova, 12.04.2024. godine

- Ugovor o nabavci i ugradnji mobilijara u Omladinskom parku u Igalu, 11.04.2024. godine

- Ugovor o nabavci vatrogasnog vozila za potrebe Službe zaštite i spašavanja, 27.03.2024. godine 

- Ugovor o vršenju usluge, 21.03.2024. godine

- Ugovor o pružanju usluga, 18.03.2024. godine

- Ugovor o izvođenju radova na izmještanju dijela vazdušne n.n. mreže, 14.03.2024. godine

- Ugovor o izvođenju radova na proširenju puta Mojdež – Sušćepan I faza, 05.03.2024. godine

- Ugovor o nabavci računarske opreme, 01.03.2024. godine

- Ugovor o nabavci goriva, 28.02.2024. godine

- Ugovor o izvođenju radova, 27.02.2024. godine

- Ugovor o pružanju usluga komplet registracije i tehnički pregled službenih vozila Opštine Herceg-Novi, 09.02.2024. godine

- Ugovor o pružanju usluga komplet registracije i tehnički pregled službenih vozila Opštine Herceg-Novi, 09.02.2024. godine

- Ugovor o nabavci i isporuci kancelarijskog materijala, 07.02.2024. godine

- Ugovor o nabavci i isporuci sredstava za higijenu, 29.01.2024. godine

- Ugovor o izvođenju radova na sanaciji lokalnih saobraćajnica u opštini Herceg Novi, 26.01.2024. godine 

- Ugovor o izvođenju radova na putu kod "mula Vojvodića" - Đenovići, 26.01.2024. godine 

- Ugovor za pružanje usluga vršenje usluga DDD na području opštine Herceg-Novi za 2024. godinu, 26.01.2024. godine 

- Ugovor o izvođenju radova na javnom osvjetljenju saobraćajnice Njivički put, 19.01.2024. godine