в.д. менаџер: Мр Душан Вукић
звање: дипл. поморски инжењер, мр интернационалног менаџмента

тел/факс: 031/321-052

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Одлуком о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег Нови ,утврђује се организација локалне управе Општине Херцег Нови, образују се органи локалне управе, оснивају посебне и стручне службе, утврђује њихов дјелокруг и начин рада, као и друга питања од значаја за организацију и рад локалне управе.

Локална управа Општине Херцег Нови врше послове утврђене Законом, Статутом Општине Херцег Нови и другим актима.

У вршењу послова из свог дјелокруга органи локалне управе доносе опште акте (правилнике, одлуке) и појединачне акте (рјешења).

Локална управа:

  • Извршава законе, друге прописе и општа акта;
  • Врши процјену анализе утицаја одлука и др.прописа (РИА) које доносе Скупштина и Предсједник Општине;
  • Израђује прописе које доноси Скупштина и Предсједник општине;
  • Врши управни надзор над извршавањем прописа и других аката;
  • Обезбједјује вршење послова од јавног интереса за локално становништво;
  • Рјешава у првостепеном управном поступку о правима и обавезама физичких лица, правних лица и других странака;
  • Одлучују о правним љековима корисника услуга од општег интереса;
  • Води јавне и друге евиденције прописане законом и општим актима Скупштине и Предсједника општине;
  • Врши и друге послове утврђене Законом, Статутом општине, одлукама и другим актима Општине;
  • Поред послова из става 1 овог члана органи локалне управа врше и послове државне управе који су јој пренесени Законом или повјерени прописом Владе Црне Горе.

Секретаријати су:

1. Секретаријат за културу и образовање,
2. Секретаријат за локалну самоуправу,
3. Секретаријат за друштвене дјелатности и међународну сарадњу,
4. Секретаријат за просторно планирање и изградњу,
5. Секретаријат за комуналне дјелатности,
6. Секретаријат за екологију и енергетску ефикасност,
7. Секретаријат за финансије,
8. Секретаријат за туризам, економски развој и инвестиције.

Дирекција је:

1. Дирекција за имовину и заступање

Управа је:

1. Управа локалних јавних прихода

Посебне службе су:

1. Служба комуналне полиције и инспекцијског надзора
2. Служба за заједничке послове
3. Служба заштите и спашавања
4. Служба за унутрашњу ревизију
5. Служба за израду и праћење усаглашености прописа

Стручне службе су:

1. Кабинет предсједника општине;
2. Служба главног администратора;
3. Служба главног градског архитекте;
4. Служба за јавне набавке.

Поштовани посјетиоци,

на овој страници можете прегледати план обука локалних службеника и намјештеника.
Сви подаци су представљени у формату "pdf".

Сви заинтересовани, учешће могу пријавити у Служби за управљање људским ресурсима.


Календар обука за реализацију Општег програма стручног оспособљавања локалних службеника и намјештеника за 2024.годину

 


Управа за људске ресурсе, уз подршку Владе Луксембурга а кроз Програм техничке подршке Европског института за јавну управу (ЕИПА), организује online обуку на тему „Управљање отпадом – правни оквир ЕУ“  која је намијењена локалним службеницима који су надлежни, или заинтересовани, за примјену практичних знања из ове области.

Обука ће се фокусирати на законодавни оквир ЕУ у области одлагања отпада, нарочито на Директиву о одлагању отпада али и на токове одлагања (нпр. одлагање електронске опреме). Додатно ће обухватити и концепт циркуларне економије у контексту ЕУ Green Deal.

Ова дводневна online обука ће се одржати 13. и 14. децембра 2023. године, а предавач на обуци ће бити Игор Диздаревић (ЕИПА).

Пријављивање се врши путем mail адресе Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  док се за све додатне информације можете обратити координаторки обуке Милици Пејовић на 067 044 241.


Онлајн курсу е-Академије НАЛАС-а о социјалном мапирању, новембар 2023. године


Онлајн обукa "Интерне процедуре" која се организује 05.10.2023. године, са почетком у 10.00 h у оквиру специфичног Програма обуке за стицање и унапређење знања, вјештина и способности из области управљања и унутрашњих контрола у јавном сектору.

Пријаве се врше најкасније до 03.октобра на е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. .


Календар обука за реализацију Општег програма стручног оспособљавања и усавршавања локалних службеника и намјештеника, за период Октобар - Децембар 2023. године


Онлајн курс који организује NALAS (Мрежа асоцијација локалних власти југоисточне Европе): Увод у управљање имовином у области водних услуга. Курс се организује на српском језику, у трајању од 20. септембра до 7. новембра 2023. године.


Онлајн курс Опсерваторије за децентрализовану сарадњу: „Локализација одрживих циљева развоја: инструменти за локалну трансформацију“

Свјетска организација Уједињени градови и локалне самоуправе и Провинцијски савјет Барселоне, посредством своје Опсерваторије за децентрализовану сарадњу организују пето издање онлајн курса „Локализација одрживих циљева развоја: инструменти за локалну трансформацију“.

Курс се организује на шпанском, енглеском и француском језику. Број учесника по групи ограничен је на 35.

Трајање курса је предвиђено за период од 2. октобра до 17. децембра 2023. године. Током курса биће обрађене следеће теме:

1.      Увод у  циљеве одрживог развоја,

2.      Подизање свијести, заступање и дијалог за локализацију одрживих циљева развоја,

3.      Локализација циљева одрживог развоја. Усклађивање локалних и регионалних развојних планова,

4.      Припрема националног и локалних планова осјетљивости у односу на циљеве одрживог развоја.

Курс је намијењен првенствено практичарима и политичким властима јавних организација које раде у области међународних односа, развојне сарадње, планирања јавних политика или другим областима јавног рада повезаних са циљевима Агенде 2030.

Рок за пријаве је 10. септембар 2023. године.

Више детаља о курсу као и о регистрацији можете пронаћи на линку: https://www.observ-ocd.org/en/e-training/5th-edition-online-course-localizing-sustainable-development-goals-tools-local


Онлајн обука на тему “Управљање отпадом – правни оквир ЕУ која ће се одржати 27 и 28. јуна 2023. године 


Календар обука за реализацију Општег програма стручног оспособљавања локалних службеника и намјештеника


Онлајн курс НАЛАС-а: Увод у управљање имовином у водном сектору, почетак 2. децембра 2022. године


Обуке предвиђене Програмом стручног оспособљавања и усавршавања локалних службеника:

- Мобинг, 25. новембар 2022. (уживо)
- Комуницирање ЕУ интеграција, 28. и 29. новембар 2022. (уживо)
- Родна равноправност, 2. децембар (уживо)
- Забрана дискриминације, 15.децембар 2022. (уживо)

Специфични програм обука за унапређење знања и вјештина у области инспекцијског и комуналног надзора:

- Комунални надзор, 06. децембар 2022 (online)
- Инспекцијски надзор, 14. децембар 2022. (online)
- Прекршајни поступак, 22. децембар 2022. (online)


Обукa на тему “Закон о управном поступку” која ће се одржати у Скупштинској сали Општине Херцег Нови у два термина и то 03. новембра (четвртак) и 10. новембра (четвртак).


Онлајн курс НАЛАС-а: Увод у управљање имовином у водном сектору, почетак 3. октобар 2022. године


NALAS (Мрежа асоцијација локалних власти југоисточне Европе), посредством своје е-Академије, уз подршку RCDN мреже (Регионална мрежа за развој капацитета у области вода и санитарних вода) организује онлајн курс о капиталним инфраструктурним инвестиционим пројектима у области вода и санитарних вода, април - мај 2022. године


NALAS (Мрежа асоцијација локалних власти југоисточне Европе), посредством своје е-Академије, организује онлајн курс: Форум за социјални дијалог , април - мај 2022. године
Поштовани посјетиоци,

на овој страници објављиваћемо огласе и конкурсе расписане за слободна радна мјеста у локалној управи.
Јавне огласе и конкурсе објављује Служба за управљање људским ресурсима. Сва документа су у формату pdf. 

Контакт:

Тел.: +382(0)31 321 052
Лок: 271


 05.06.2024. године

Јавни оглас за потребе Службе за инспекцијске послове

- Обавјештење кандидатима, 16.07.2024. године


17.05.2024. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за туризам, економски развој и инвестиције

- Обавјештење кандидатима, 05.06.2024. године


10.05.2024. године

Јавни конкурс за попуну радног мјеста из категорије високо руководног кадра - Секретар/ка Секретаријата за финансије

- Обавјештење кандидатима, 11.06.2024. године


10.05.2024. године

Јавни конкурс за попуну радног мјеста из категорије високо руководног кадра - Начелник/ца Комуналне полиције


08.05.2024. године 

Јавни оглас за потребе Управе локалних јавних прихода

- Обавјештење кандидатима, 06.06.2024. године


22.04.2024. године

Јавни конкурс за попуну радног мјеста из категорије високо руководног кадра - Секретар/ка Секретаријата за екологију и енергетску ефикасност

- Обавјештење кандидатима, 07.06.2024. године


19.04.2024. године

Интерни оглас за потребе Управе локалних јавних прихода

- Обавјештење кандидатима, 10.05.2024. године


17.04.2024. године 

Јавни оглас за потребе Управе локалних јавних прихода

- Обавјештење кандидатима, 06.06.2024. године


17.04.2024. године

Јавни оглас за потребе Управе локалних јавних прихода

- Обавјештење кандидатима, 30.05.2024. године


17.04.2024. године

Јавни оглас за потребе Управе локалних јавних прихода

- Обавјештење кандидатима, 06.06.2024. године


09.04.2024. године

Јавни оглас за потребе Управе локалних јавних прихода

- Обавјештење кандидатима, 10.05.2024. године


 09.04.2024. године

Интерни оглас за потребе Управе локалних јавних прихода


 19.03.2024. године

Јавни оглас за потребе Службе за инспекцијске послове


18.03.2024. године

Јавни оглас за потребе Службе за заједничке послове

- Обавјештење кандидатима, 12.04.2024. године


14.03.2024. године

Интерни оглас за потребе Службе за инспекцијске послове

- Обавјештење кандидатима, 24.04.2024. године


14.03.2024. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за екологију и енергетску ефикасност

- Обавјештење кандидатима, 22.04.2024. године


28.02.2024. године

Јавни конкурс за попуну радног мјеста из категорије високо руководног кадра - помоћник/ца секретара Секретаријата за друштвене дјелатности и међународну сарадњу

- Обавјештење кандидатима, 01.04.2024. године


26.02.2024. године

Јавни оглас за потребе Кабинета предсједника општине

- Обавјештење кандидатима, 10.04.2024. године


26.02.2024. године 

Јавни оглас за потребе Секретаријата за финансије

- Обавјештење кандидатима, 10.04.2024. године


21.02.2024. године

Јавни конкурс за попуну радног мјеста из категорије високо руководног кадра - помоћник/ца секретара Секретаријата за локалну самоуправу

- Обавјештење кандидатима, 01.04.2024. године


21.02.2024. године

Јавни конкурс за попуну радног мјеста из категорије високо руководног кадра - помоћник/ца секретара Секретаријата за туризам, економски развој и инвестиције

- Обавјештење кандидатима, 01.04.2024. године


21.02.2024. године

Јавни конкурс за попуну радног мјеста из категорије високо руководног кадра - Секретар/ка Секретаријата за туризам, економски развој и инвестиције

- Обавјештење кандидатима, 01.04.2024. године


25.12.2023. године

Јавни оглас за потребе Управе локалних јавних прихода

- Обавјештење кандидатима, 29.01.2024. године 


22.12.2023. године

Интерни оглас за потребе Управе локалних јавних прихода


18.12.2023. године

Јавни оглас за пријем приправника за потребе Комуналне полиције


18.12.2023. године

Јавни оглас за пријем приправника за потребе Секретаријата за финансије


18.12.2023. године

Јавни оглас за потребе Службе за заједничке послове

- Обавјештење кандидатима, 19.01.2024. године


08.12.2023. године

Јавни конкурс за попуну радног мјеста из категорије високо руководног кадра - помоћник/ца секретара Секретаријата за просторно планирање и изградњу

- Обавјештење кандидатима, 16.02.2024. године


08.12.2023. године

Јавни оглас за потребе Службе за заједничке послове

- Обавјештење кандидатима, 19.01.2024. године


04.12.2023. године

Јавни конкурс за попуну радних мјеста из категорије високо руководног кадра - Секретар/ка Секретаријата за комуналне дјелатности; Начелник/ца Комуналне полиције

- Обавјештење кандидатима, 16.02.2024. године


16.11.2023. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за просторно планирање и изградњу

 - Обавјештење кандидатима, 21.12.2023. године


31.10.2023. године

Јавни оглас за потребе Службе заштите и спашавања

 - Обавјештење кандидатима, 19.12.2023. године


18.10.2023. године

Интерни оглас за потребе Секретаријата за просторно планирање и изградњу


18.10.2023. године

Јавни оглас за потребе Комуналне полиције

- Обавјештење кандидатима, 11.12.2023. године


18.10.2023. године

Јавни оглас за потребе Службе заштите и спашавања

- Обавјештење кандидатима, 19.12.2023. године


06.10.2023. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за културу и образовање


06.10.2023. године

Јавни оглас за потребе Службе за инспекцијске послове

- Обавјештење кандидатима, 15.11.2023. године


20.09.2023. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за локалну самоуправу

Исправка Јавног огласа за потребе Секретаријата за локалну самоуправу, 28.09.2023. 

- Обавјештење кандидатима, 15.11.2023. године


07.09.2023. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за локалну самоуправу

- Обавјештење кандидатима, 16.10.2023. године


07.09.2023. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за екологију и енергетску ефикасност

- Обавјештење кандидатима, 13.10.2023. године


01.09.2023. године

Интерни оглас за потребе Службе за инспекцијске послове


28.08.2023. године

Интерни оглас за потребе Комуналне полиције


09.08.2023. године

Интерни оглас за потребе Секретаријата за локалну самоуправу


07.08.2023. године

Интерни оглас за потребе Секретаријата за екологију и енергетску ефикасност


03.08.2023. године

Интерни оглас за потребе Службе за заједничке послове


27.07.2023. године

Јавни оглас за потребе Управе локалних јавних прихода

-  Обавјештење кандидатима, 18.08.2023. године


12.07.2023. године

Јавни оглас за потребе Службе скупштине


26.06.2023. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за културу и образовање


22.06.2023. године 

Јавни конкурс за извршног директора/ицу Д.О.О: "Агенција за развој и заштиту Оријен"

-  Обавјештење кандидатима, 01.09.2023. године


22.06.2023. године 

Јавни оглас за потребе Службе за инспекцијске послове

-  Обавјештење кандидатима, 04.08.2023. године


22.06.2023. године
Јавни оглас за потребе Службе за инспекцијске послове


19.05.2023. године

Интерни оглас за потребе Службе скупштине

-  Обавјештење кандидатима, 28.06.2023. године


17.05.2023. године

Јавни оглас за потребе Службе скупштине

-  Обавјештење кандидатима, 28.06.2023. године


12.05.2023. године

Јавни оглас за потребе Комуналне полиције

-  Обавјештење кандидатима, 12.07.2023. године


26.04.2023. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за финансије

-  Обавјештење кандидатима, 28.06.2023. године


26.04.2023. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за друштвене дјелатности и међународну сарадњу

-  Обавјештење кандидатима, 21.07.2023. године


14.04.2023. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за екологију и енергетску ефикасност виши/а савјетник/ца III за енергетску ефикасност

-  Обавјештење кандидатима, 08.06.2023. године


14.04.2023. године

Јавни оглас за потребе Управе локалних јавних прихода самостални/а савјетник/ца III за контролу и наплату боравишне таксе

- Обавјештење кандидатима, 18.05.2023.


29.03.2023. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за екологију и енергетску ефикасност - Руководилац Сектора енергетске ефикасности

Обавјештење о повлачењу огласа, 07.04.2023. године


21.03.2023. године

Јавни оглас за потребе Управе локалних јавних прихода

-  Обавјештење кандидатима, 13.04.2023. године


13.03.2023. године

Јавни конкурс за избор директора Дирекције за имовину и заступање и за секретара Секретаријата за туризам, економски развој и инвестиције

- Обавјештење кандидатима, 07.04.2023

- Обавјештење кандидатима, 12.04.2023


20.01.2023. године

Јавни оглас за потребе Управе локалних јавних прихода

- Обавјештење кандидатима, 17.03.2023


16.01.2023. године

Јавни оглас за потребе Кабинета предсједника општине


27.12.2022. године

Интерни оглас за потребе Секретаријата за екологију и енергетску ефикасност


19.12.2022. године 

Јавни оглас за потребе Службе за инспекцијске послове

- Обавјештење кандидатима, 13.01.2023


15.12.2022. године

Интерни оглас за потребе Управе локалних јавних прихода


02.12.2022. године 

Јавни оглас за потребе Кабинета предсједника општине

- Обавјештење кандидатима, 05.01.2023. године


21.11.2022. године 

Интерни оглас за потребе Службе за инспекцијске послове


08.11.2022. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за друштвене дјелатности и међународну сарадњу


17.10.2022. године

Јавни конкурс за потребе Агенције за газдовање Градском луком Херцег Нови д.о.о. Херцег Нови


21.09.2022. године

Јавни конкурс за попуну радног мјеста из категорије високо руководног кадра - Помоћник/ца секретар/ка Секретаријата за финансије

- Обавјештење кандидатима, 27.01.2023. године


07.09.2022. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за просторно планирање и изградњу

- Обавјештење кандидатима, 30.09.2022. године


07.09.2022. године

Јавни оглас за потребе Кабинета предсједника општине

- Обавјештење кандидатима, 04.10.2022. године


11.08.2022. године

Интерни оглас за потребе Секретаријата за просторно планирање и изградњу


05.08.2022. године

Јавни конкурс за потребе Агенције за изградњу и развој Херцег Новог


22.07.2022. године 

Јавни конкурс за попуну радног мјеста из категорије високо руководног кадра - Менаџер/ка Општине Херцег-Нови

- Обавјештење кандидатима, 13.09.2022. године


08.07.2022. године 

Јавни конкурс за попуну радног мјеста из категорије високо руководног кадра - Помоћник/ца директора/ице Управе локалних јавних прихода

- Обавјештење кандидатима, 15.08.2022. године


08.07.2022. године

Јавни конкурс за попуну радног мјеста из категорије високо руководног кадра - Руководилац/тељка Службе за јавне набавке

- Обавјештење кандидатима, 01.09.2022. године


 01.07.2022. године

Јавни конкурс за попуну радног мјеста из категорије високо руководног кадра - Главни/а администратор/ка

- Обавјештење кандидатима, 10.08.2022. године


 01.07.2022. године

Јавни конкурс за попуну радног мјеста из категорије високо руководног кадра - Секретар/ка Секретаријата за културу и образовање

- Обавјештење кандидатима, 13.09.2022. године


 01.07.2022. године

Јавни конкурс за попуну радног мјеста из категорије високо руководног кадра - Секретар/ка Секретаријата за просторно планирање и изградњу

- Обавјештење кандидатима, 12.08.2022. године


 01.07.2022. године

Јавни конкурс за попуну радног мјеста из категорије високо руководног кадра - Секретар/ка Секретаријата за друштвене дјелатности и међународну сарадњу

- Обавјештење кандидатима, 19.08.2022. године

- Обавјештење кандидатима, 10.01.2023. године


01.07.2022. године

Јавни конкурс за попуну радног мјеста из категорије високо руководног кадра - Секретар/ка Секретаријата за локалну самоуправу

- Обавјештење кандидатима, 19.08.2022. године


01.07.2022. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за културу и образовање

- Обавјештење кандидатима, 13.09.2022. године

- Обавјештење кандидатима, 04.10.2022. године


20.06.2022. године

Јавни оглас за потребе Службе за заједничке послове

- Обавјештење кандидатима, 28.07.2022. године


17.06.2022. године

Јавни оглас за потребе Управе локалних јавних прихода

- Обавјештење кандидатима, 12.08.2022. године


30.05.2022. године

Интерни оглас за потребе Управе локалних јавних прихода


25.05.2022. године

Јавни оглас за потребе Службе за заједничке послове

- Обавјештење кандидатима, 16.06.2022. године

Јавни оглас за потребе Службе за заједничке послове

- Обавјештење кандидатима, 16.06.2022. године


25.05.2022. године

Jавни оглас за потребе Секретаријата за финансије

- Обавјештење кандидатима, 12.08.2022. године

- Обавјештење кандидатима, 15.08.2022. године


25.05.2022. године

Интерни оглас за потребе Службе за заједничке послове


23.05.2022. године

Јавни оглас за потребе Службе заштите и спашавања

- Обавјештење кандидатима, 14.06.2022. године


13.05.2022. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за туризам, економски развој и инвестиције

- Обавјештење кандидатима, 08.06.2022. године


05.05.2022. године

Јавни оглас за потребе Кабинета предсједника општине

- Обавјештење кандидатима, 31.05.2022. године


04.05.2022. године 

Интерни оглас за потребе Службе за заједничке послове


04.05.2022. године 

Интерни оглас за потребе Секретаријата за финансије


29.04.2022. године

Јавни оглас за потребе Кабинета предсједника општине

- Обавјештење кандидатима, 03.06.2022. године


20.04.2022. године

Јавни конкурс за попуну радних мјеста из категорије високо руководног кадра

- Обавјештење кандидатима, 10.06.2022. године

- Обавјештење кандидатима, 08.06.2022. године

- Обавјештење кандидатима, 08.06.2022. године


15.04.2022. године

Јавни оглас за потребе Управе локалних јавних прихода

- Обавјештење кандидатима, 11.05.2022. године


13.04.2022. године

Јавни конкурс за избор секретара/ке Скупштине општине Херцег-Нови

- Обавјештење кандидатима, 13.05.2022. 


13.04.2022. године

Јавни оглас за потребе Комуналне полиције

- Обавјештење кандидатима, 18.05.2022. 


13.04.2022. године

Јавни оглас за потребе Комуналне полиције

- Обавјештење кандидатима, 18.05.2022. 


11.04.2022. године

Интерни оглас за потребе Кабинета предсједника општине


08.04.2022. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за културу и образовање

Обавјештење о повлачењу, 12.04.2022. године


06.04.2022. године

Интерни оглас за потребе Кабинета предсједника општине


04.04.2022. године

Јавни оглас за потребе Службе за јавне набавке

- Обавјештење кандидатима, 17.05.2022. године


25.03.2022. године

Јавни оглас за потребе Службе за инспекцијске послове

- Обавјештење кандидатима, 29.04.2022. 


22.03.2022. године

Интерни оглас за потребе Комуналне полиције


17.03.2022. године

Интерни оглас за потребе Секретаријата за културу и образовање


16.03.2022. године

Јавни конкурс за попуну радног мјеста из категорије високо руководног кадра за потребе Службе за инспекцијске послове

- Обавјештење кандидатима, 18.04.2022.


16.03.2022. године

Јавни конкурс за попуну радног мјеста из категорије високо руководног кадра за потребе Службе за инспекцијске послове

- Обавјештење кандидатима, 18.04.2022.


16.03.2022. године

Јавни оглас за потребе Службе за инспекцијске послове

- Обавјештење кандидатима, 29.04.2022.


09.03.2022. године

Интерни оглас за потребе Службе за јавне набавке


31.12.2021. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за просторно планирање и изградњу

- Обавјештење кандидатима, 02.02.2022.


31.12.2021. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за туризам, економски развој и предузетништво

- Обавјештење кандидатима, 25.02.2022.


31.12.2021. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за локалну самоуправу

- Обавјештење кандидатима, 02.03.2022.


20.12.2021. године

Јавни оглас за потребе Службе за заједничке послове

- Обавјештење кандидатима, 02.02.2022.


03.12.2021. године

Интерни оглас за потребе Секретаријата за просторно планирање и изградњу


24.11.2021. године

Интерни оглас за потребе Службе за заједничке послове


19.11.2021. године

Јавни конкурс за потребе Службе заштите и спашавања

- Обавјештење кандидатима, 17.12.2021.


15.11.2021. године

Јавни оглас за потребе Службе заштите и спашавања

- Обавјештење кандидатима, 08.12.2021.


03.11.2021. године

Јавни оглас за потребе Кабинета предсједника општине


13.10.2021. године

Јавни оглас за потребе Службе главног администратора 

- Обавјештење кандидатима, 03.11.2021.


14.09.2021. године

Интерни оглас за потребе Службе главног администратора


03.09.2021.године

Јавни оглас за потребе Службе комуналне полиције и инспекцијског надзора Општине Херцег Нови 

 - Обавјештење кандидатима, 13.10.2021.

Јавни оглас за потребе Кабинета предсједника Општине Херцег Нови 

- Обавјештење кандидатима, 13.10.2021.


26.08.2021. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за финансије и локалне јавне приходе

- Обавјештење кандидатима, 30.09.2021.


24.08.2021. године

Јавни оглас за потребе Службе комуналне полиције и инспекцијског надзора Општине Херцег Нови

- Обавјештење кандидатима,13.10.2021.


13.08.2021. године

Интерни оглас за потребе Службе комуналне полиције и инспекцијског надзора Општине Херцег Нови 

Интерни оглас за потребе Службе комуналне полиције и инспекцијског надзора Општине Херцег Нови

- Обавјештење кандидатима, 02.09.2021.

- Обавјештење кандидатима, 02.09.2021.


10.08.2021. године

Интерни оглас за потребе Кабинета предсједника општине


26.07.2021. године

Јавни оглас за потребе Службе главног администратора

- Обавјештење кандидатима, 10.09.2021.

Јавни оглас за потребе Кабинета предсједника општине

- Обавјештење кандидатима, 18.08.2021.


28.06.2021. године

Интерни оглас за потребе Службе главног администратора

18.06.2021. године

Јавни оглас за потребе Кабинета предсједника општине

23.04.2021. године

Јавни оглас за потребе Службе за заједничке послове

- Обавјештење кандидатима, 17.05.2021.

02.04.2021. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за финансије и локалне јавне приходе

- Обавјештење кандидатима, 19.05.2021.

16.03.2021. године

Интерни оглас за потребе Секретаријата за локалну самоуправу

 - Обавјештење кандидатима, 23.04.2021.

12.03.2021. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за финансије и локалне јавне приходе

- Обавјештење кандидатима, 05.04.2021

08.03.2021. године

Јавни оглас за потребе Службе главног градског архитекте

- Обавјештење кандидатима 01.04.2021

04.03.2021. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за локалну самоуправу

- Обавјештење кандидатима, 01.04.2021

24.02.2021. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за финансије и локалне јавне приходе

17.02.2021. године

Јавни оглас за потребе Службе комуналне полиције и инспекцијског надзора Општине Херцег Нови

- Обавјештење кандидатима, 17.03.2021

17.02.2021. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за друштвене дјелатности и спорт

17.02.2021. године

Јавни оглас за потребе Службе за кадрове Кабинета предсједника општине

- Обавјештење кандидатима, 17.03.2021

- Обавјештење кандидатима, 25.03.2021

- Обавјештење кандидатима, 30.03.2021

30.12.2020. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за туризам, економски развој и предузетништво

22.10.2020. године

Јавни оглас за потребе Канцеларије за међународну сарадњу Кабинета предсједника општине

- Обавјештење кандидатима, 07.12.2020

21.10.2020. године

Јавни оглас за потребе Службе комуналне полиције и инспекцијског надзора Општине Херцег Нови

- Обавјештење кандидатима, 04.12.2020

14.10.2020. године

Јавни оглас за потребе Службе за кадрове Кабинета предсједника општине

14.10.2020. године

Јавни оглас за потребе Службе заштите и спашавања

- Обавјештење кандидатима, 07.12.2020

07.10.2020. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за локалну самоуправу

- Обавјештење кандидатима, 04.12.2020

07.10.2020. године

Јавни оглас за потребе Службе комуналне полиције и инспекцијског надзора Општине Херцег-Нови

- Обавјештење кандидатима, 04.10.2020.

- Обавјештење кандидатима, 29.10.2020.

07.10.2020. године

Интерни оглас за потребе Службе комуналне полиције и инспекцијског надзора Општине Херцег-Нови

- Обавјештење кандидатима, 04.12.2020.

- Обавјештење кандидатима, 29.10.2020.

 01.09.2020. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за финансије и локалне јавне приходе

- Обавјештење кандидатима, 24.09.2020.

28.08.2020. године

Интерни оглас за потребе Секретаријата за локалну самоуправу

24.07.2020. године

Јавни оглас за потребе Канцеларије за међународну сарадњу Кабинета предсједника општине

- Обавјештење кандидатима, 26.08.2020.

15.07.2020. године

Јавни оглас за потребе Службе заштите и спашавања

- Обавјештење кандидатима, 20.08.2020.

 10.07.2020. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за финансије и локалне јавне приходе

- Обавјештење кандидатима, 05.08.2020.

30.06.2020. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за локалну самоуправу

- Обавјештење кандидатима, 02.09.2020.

30.06.2020. године

Јавни оглас за потребе Службе комуналне полиције и инспекцијског надзора Општине Херцег-Нови

- Обавјештење кандидатима, 07.08.2020.

 16.06.2020. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за финансије и локалне јавне приходе

- Обавјештење кандидатима, 01.09.2020.

11.06.2020. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за локалну самоуправу

- Обавјештење кандидатима, 02.09.2020.

11.06.2020. године

Интерни оглас за потребе Секретаријата за локалну самоуправу

11.06.2020. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за друштвене дјелатности и спорт

- Обавјештење кандидатима, 02.09.2020.

11.06.2020. године

Јавни оглас за потребе Службе за заједничке послове

- Обавјештење кандидатима 22.07.2020.

11.06.2020. године

Интерни оглас за потребе Одсјека за информационе системе и информисање Кабинета предсједника општине

- Обавјештење кандидатима 02.07.2020.

03.02.2020. године

Јавни оглас за потребе Кабинета предсједника општине

 22.01.2020. године

Интерни оглас за потребе Секретаријата за комуналне дјелатности, екологију и енергетску ефикасност

- Обавјештење кандидатима, 10.03.2020.

 30.12.2019. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за локалну самоуправу

- Обавјештење кандидатима, 30.01.2020.

30.12.2019. године

Јавни оглас за потребе Службе главног градског архитекте

- Обавјештење кандидатима, 30.01.2020.

26.12.2019. године

Јавни оглас за потребе Службе за заједничке послове

Одлука о повлачењу, 13.03.2020.

23.12.2019. године

Јавни оглас за потребе Службе комуналне полиције и инспекцијског надзора Општине Херцег-Нови

- Обавјештење кандидатима, 23.06.2020.

- Обавјештење кандидатима,23.06.2020.

23.12.2019. године

 Јавни оглас за потребе Канцеларије за међународну сарадњу Кабинета предсједника општине 

- Обавјештење кандидатима, 27.02.2020.

17.12.2019. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за туризам, економски развој и предузетништво

- Обавјештење кандидатима, 03.02.2020.

13.12.2019. године

Интерни оглас за потребе Службе за заједничке послове

13.12.2019. године

Интерни оглас за потребе Службе главног градског архитекте

10.12.2019. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за финансије и локалне јавне приходе

- Обавјештење кандидатима, 12.02.2020

10.12.2019. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за просторно планирање и изградњу

- Обавјештење кандидатима, 16.01.2020

10.12.2019. године

Јавни оглас за потребе Службе за заједничке послове

- Обавјештење кандидатима, 30.01.2020

10.12.2019. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за комуналне дјелатности, екологију и енергетску ефикасност

- Обавјештење кандидатима, 07.02.2020

06.12.2019. године

Интерни оглас за потребе Службе за заједничке послове

22.11.2019. године

Интерни оглас за потребе Секретаријата за просторно планирање и изградњу за радно мјесто самостални/а савјетник/ца I за правне послове

12.11.2019. године

Јавни оглас за попуну радног мјеста високо руководног кадра главни/а градски/а архитекта/ица

- Обавјештење кандидатима, 11.12.2019.

29.10.2019. године

Јавни конкурс за попуну радног мјеста помоћника секретара Секретаријата за финансије и локалне јавне приходе

- Обавјештење кандидатима, 27.11.2019

24.10.2019. године

Јавни оглас за потребе Кабинета предсједника општине

- Обавјештење кандидатима, 19.11.2019

14.08.2019. године

Јавни конкурс за попуну радних мјеста високог руководног кадра

- Обавјештење кандидатима, 19.09.2019

- Обавјештење кандидатима, 23.09.2019

- Обавјештење кандидатима, 10.10.2019

 13.08.2019. године

Јавни конкурс за попуну радног мјеста високог руководног кадра за потребе Кабинета предсједника општине

- Обавјештење кандидатима, 06.09.2019

- Обавјештење кандидатима, 19.09.2019

 13.08.2019. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за финансије и локалне јавне приходе

 - Обавјештење кандидатима, 03.09.2019

07.06.2019. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за локалну самоуправу

- Обавјештење кандидатима, 01.07.2019.

04.06.2019. године

Јавни оглас за потребе Службе за заједничке послове

- Обавјештење кандидатима, 01.07.2019.

17.05.2019.

Јавни оглас за потребе Службе комуналне полиције и инспекцијског надзора Општине Херцег-Нови

- Обавјештење кандидатима, 12.06.2019.

16.05.2019

Интерни оглас за потребе Секретаријата за локалну самоуправу

 10.04.2019. године

Јавни оглас за потребе Сектора за градску инфраструктуру и саобраћај Секретаријата за комуналне дјелатности, екологију и енергетску ефикасност

- Обавјештење кандидатима, 30.05.2019.

05.04.2019. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за локалну самоуправу

- Обавјештење кандидатима, 30.05.2019.

25.03.2019. године

Јавни оглас за за потребе Одјељења за инспекцијски надзор Секретаријата за финансије и локалне јавне приход

   - Обавјештење кандидатима, 08.05.2019.

25.03.2019. године

Јавни оглас за за потребе Одјељења за инспекцијски надзор Секретаријата за финансије и локалне јавне приходе

   - Обавјештење кандидатима, 08.05.2019.

27.12.2018. године

Јавни оглас за Секретара/ку Секретаријата за туризам, економски развој и предузетништво

27.12.2018. године

Јавни оглас за избор извршног/у директора/ицу Агенције за развој и заштиту Орјена-Херцег Нови, д.о.о

30.08.2018. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за просторно планирање и изградњу

Обавјештење, 09.10.2018.

30.08.2018. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за локалну самоуправу

30.08.2018. године

Јавни оглас за потребе Управе локалних јавних прихода

30.08.2018. године

Јавни оглас за потребе Службе заштите и спашавања Општине Херцег-Нови

03.08.2018. године

Јавни оглас за потребе Службе за заједничке послове и информационе системе

Обавјештење, 09.10.2018.

26.07.2018. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за просторно планирање и изградњу

23.07.2018. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за друштвене дјелатности и спорт

20.07.2018. године

Јавни оглас за потребе Службе комуналне полиције и инспекцијског надзора Општине Херцег-Нови

17.07.2018. године

Јавни оглас за потребе Предсједника Општине Херцег Нови

Јавни оглас за потребе Секретаријата за финансије

Јавни оглас за потребе Секретаријата за просторно планирање и изградњу

29.06.2018. године

Интерни огласи

19.06.2018. године

Исправка Јавног Огласа бр. 02-5-112-92/2018 од 19.06.2018.год.

Јавни оглас за потребе Службе комуналне полиције и инспекцијског надзора Општине Херцег-Нови

12.06.2018. године

Интерни огласи

24.05.2018. године

Јавни оглас за потребе Предсједника Општине Херцег Нови

07.05.2018. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за локалну самоуправу

26.04.2018. године

Јавни оглас за потребе Службе комуналне полиције и инспекцијског надзора Општине Херцег-Нови

24.04.2018. године

Јавни оглас за потребе Управе локалних јавних прихода

09.03.2018. године

Јавни конкурс за Извршног директора/ицу "Агенције за газдовање Градском луком Херцег Нови" д.о.о. Херцег Нови

Јавни конкурс за попуну радних мјеста високо руководног кадра за потребе Предсједника Општине Херцег-Нови

Јавни оглас за потребе Службе комуналне полиције и инспекцијског надзора Општине Херцег Нови

07.03.2018. године

Јавни оглас за потребе Службе за заједничке послове и информационе системе Општине Херцег-Нови

 28.02.2018. године

Јавни оглас за потребе дирекције за имовину и заступанје

Јавни оглас за потребе Кабинета Предсједника Општине Херцег Нови

  21.02.2018. године

Интерни оглас

02.02.2018. године

Интерни оглас за потребе Комуналне полиције

18.01.02018. године

Normal 0 21 false false false SR-LATN-ME X-NONE X-NONE Јавни конкурс за попуну радног мјеста високог руководног кадра за потребе Предјседника Општине Херцег Нови

30.11.02017. године

Јавни оглас за потребе Кабинета Предсједника Општине

08.11.2017. године

Јавни оглас за потребе Управе локалних јавних прихода

07.11.2017. године

Јавни оглас за потребе Службе комуналне полиције и инспекцијског надзора Општине Херцег-Нови

03.11.2017. године

Јавни оглас за предлагање кандидата за чланове Савјета за развој и заштиту локалне самоуправе

30.10.2017. године

Јавни конкурс за извршног/у директора/ицу Агенције за изградњу и развој херцег-Новог д.о.о. Херцег-Нови

27.10.2017. године

Јавни конкурс за Главног администратора/ку Општине Херцег-Нови

27.10.2017. године

Јавни конкурс за попуну радних мјеста високо руководног кадра за потребе Предсједника Општине Херцег-Нови

19.10.2017. године

Јавни оглас за потребе Службе комуналне полиције Општине Херцег-Нови 

02.10.2017. године

Јавни оглас за потребе Службе заштите и спашавања Општине Херцег-Нови

29.09.2017. године

Јавни оглас за потребе Службе комуналне полиције Општине Херцег Нови

Обавјештење о повлачењу огласа

29.09.2017. године

Јавни конкурс за попуну радног мјеста високог руководног кадра за потребе Службе скупштине Општине Херцег-Нови

25.09.2017. године

Јавни оглас за потребе Службе скупштине Општине Херцег-Нови

20.07.2017. године

Јавни оглас за потребе Кабинета Предсједника Општине

17.07.2017. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за финансије, туризам и економски развој Општине Херцег-Нови

11.07.2017. године

Јавни оглас за потребе Службе комуналне полиције Општине Херцег Нови

07.07.2017. године

Јавни оглас за потребе Управе локалних јавних прихода

23.06.2017. године

Јавни оглас за потребе Службе за заједничке послове и информационе системе Општине Херцег-Нови

Обавјештење о обустављању

30.03.2017. године

Јавни оглас за потребе Службе комуналне полиције Општине Херцег Нови

10.03.2017. године

Јавни оглас за потребе Службе комуналне полиције Општине Херцег Нови

21.02.2017. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за друштвене дјелатности и спорт

Јавни оглас за потребе Кабинета Предсједника Општине

Обавјештење о поништењу конкурса за 1 извршиоца

Јавни оглас за потребе Секретаријата за комуналне дјелатности и екологију

Јавни оглас за потребе Службе за управљање људским ресурсима

08.02.2017. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за друштвене дјелатности и спорт

Интерни оглас унутар органа локалне управе Општине Херцег-Нови за потребе Службе комуналне полиције

Обавјештење о обустављању

11.01.2017. године

Јавни оглас за потребе Службе за заједничке послове и информационе системе Општине Херцег Нови

30.12.2016. године

Јавни оглас за потребе Управе локалних јавних прихода

Обавјештење о поништењу

27.12.2016. године

Јавни оглас за потребе Службе комуналне полиције Општине Херцег Нови

20.12.2016. године

Рјешење о одређивању лица за пријем и поступање по пријави звиждача

7.12.2016. године

Јавни оглас за потребе Службе комуналне полиције Општине Херцег Нови

1.12.2016. године

Јавни оглас за потребе Службе комуналне полиције Општине Херцег Нови

29.11.2016. године

Јавни оглас за потребе Службе за заједничке послове и информационе системе Општине Херцег Нови

Јавни оглас за потребе Секретаријата за финансије, туризам и економски развој Општине Херцег Нови

Обавјештенје о поништенју Јавног огласа за потребе Секретаријата за финансије, туризам и економски развој Општине Херцег Нови

Јавни оглас за потребе Секретаријата за финансије, туризам и економски развој Општине Херцег Нови

28.11.2016. године

Јавни оглас за потребе Службе за заједничке послове и информационе системе Општине Херцег Нови

21.11.2016. године

Јавни оглас за потребе Службе комуналне полиције Општине Херцег-Нови

08.11. 2016. године

Јавни оглас за потребе ПР Службе Кабинета Предсједника Општине

Повлачење Јавног огласа за потребе ПР Службе Кабинета Предсједника Општине

17.10.2016. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за просторно планирање и изградњу

 20.09.2016. године

Интерни оглас унутар органа локалне управе Општине Херцег-Нови за потребе Службе за заједничке послове и информационе системе Општине Херцег Нови

 06.07.2016. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за друштвене дјелатности и спорт

Обавјештење о обустављању

15.06.2016. године

Јавни оглас за потребе Службе комуналне полиције Општине Херцег-Нови

Обавјештење о Одлукама о избору кандидата

Одлуке о избору

6.6.2016. године

Јавни оглас за потребе Управе локалних јавних прихода

6.06.2016. године

Јавни оглас за потребе Службе заштите и спашавања Општине Херцег-Нови

 1. 6. 2016. године

Јавни оглас за потребе Кабинета Предсједника Општине

1.6.2016. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за комуналне дјелатности и екологију

30.05.2016. године

Јавни оглас за потребе Службе комуналне полиције Општине Херцег Нови

 27.05.2016. године

Интерни оглас унутар органа локалне управе Општине Херцег-Нови за потребе Службе комуналне полиције Општине Херцег Нови

 18.05.2016. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за финансије, туризам и економски развој

Обавјештење о поништењу конкурса за радно мјесто координатор за пољопривреду

18.05.2016. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за комуналне дјелатности и екологију

Одлука

18.05.2016. године

Јавни оглас за потребе Службе скупштине Општине Херцег-Нови

18.05.2016. године

Јавни оглас за потребе Службе заштите и спашавања Општине Херцег-Нови

Одлука

12.05.2016. године

Јавни оглас за потребе Службе за заједничке послове и информационе системе

5. 5. 2016. године

Јавни оглас за потребе Кабинета Предсједника Општине

27.04.2016. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за друштвене дјелатности и спорт

25.04.2016. године

Јавни оглас за потребе Службе за заједничке послове и информационе системе

21.04.2016. године

Јавни оглас за потребе Управе локалних јавних прихода

23.03.2016. године

Обавјештење о повлачењу огласа од 23.03.2016.год.за потребе Кабинета Предсједника општине

Јавни оглас за потребе Кабинета Предсједника општине

23.03.2016. године

Јавни конкурс и јавни оглас за потребе Комуналне полиције

17.03.2016. године

Јавни оглас за потребе Службе Главног Администратора

15.03.2016. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за просторно планирање, изградњу, комуналне дјелатности и заштиту животне средине

15.03.2016. године

Интерни оглас унутар органа локалне управе Општине Херцег-Нови за потребе Секретаријата за друштвене дјелатности и локалну самоуправу

09.03.2016. године

Јавни оглас за потребе Дирекције за имовину и заступање Општине Херцег-Нови

07.03.2016. године

Јавни оглас за потребе Службе Скупштине Општине Херцег Нови

02.03.2016. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за просторно планирање, изградњу, комуналне дјелатности и заштиту животне средине

Обавјештење о повлачењу огласа у дијелу који се односи на попуну радног мјеста самостални референт - грађевински техничар

01.03.2016. године

Јавни конкурс за потребе предсједника Општине Херцег Нови

03.02.2016. године

Јавни оглас за потребе Службе за заједничке послове и информационе системе

01.02.2016. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за финансије, туризам и економски развој

28.01.2016. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за друштвене дјелатности и локалну самоуправу

27.01.2016. године

Јавни оглас за потребе Кабинета Предсједника општине

27.01.2016. године

Јавни оглас за потребе Кабинета Предсједника општине

26.01.2016. године

Јавни оглас за потребе Управе локалних јавних прихода

26.01.2016. године

Јавни конкурс и јавни оглас за потребе Службе Главног Администратора

25.01.2016. године

Јавни оглас за потребе Службе заштите и спашавања

25.01.2016. године

Јавни конкурс и јавни оглас за потребе Комуналне полиције

22.01.2016. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за друштвене дјелатности и локалну самоуправу

20.01.2016. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за друштвене дјелатности и локалну самоуправу

05.11.2015. године

Интерни оглас унутар органа локалне управе Општине Херцег Нови за потребе Секретаријата за друштвене дјелатности и локалну самоуправу

03.11.2015. године

Јавни оглас за потребе Агенције за развој и заштиту Орјена

26.10.2015. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за друштвене дјелатности и локалну самоуправу

Обавјештење о повлачењу огласа у дијелу који се односи на попуну радног мјеста самостални савјетник II за спорт

Обавјештење о повлачењу огласа у дијелу који се односи на попуну радног мјеста самостални референт за невладине организације

22.10.2015. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за друштвене дјелатности и локалну самоуправу

21.10.2015. године
Јавни оглас за потребе Управе локалних јавних прихода

Јавни оглас за потребе Секретаријата за финансије, туризам и економски развој

Јавни оглас за потребе Службе заштите и спашавања

12.10.2015. године

Јавни конкурс за Главног Администратора Општине Херцег-Нови

12.10.2015. године

Јавни конкурс за потребе службе Главног Администратора Општине Херцег-Нови

09.10.2015. године

Јавни оглас за потребе Комуналне полиције

07.10.2015. године

Јавни оглас за потребе Службе за заједничке послове и информационе системе       

07.10.2015. године

Јавни оглас за потребе Комуналне полиције

15.09.2015. године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за просторно планирање, изградњу, комуналне дјелатности и заштиту животне средине

30.7.2015. године
Јавни конкурс за попуну радних мјеста високог руководног кадра за потребе Предсједника општине Херцег-Нови

30.7.2015. године
Јавни конкурс за избор извршног директора агенције за изградњу и развој, ДОО Херцег-Нови

30.7.2015. године
Јавни конкурс за избор извршног директора агенције за газдовање градском луком Херцег-Нови, ДОО Херцег-Нови

30.7.2015. године
Јавни оглас за потребе Управе локалних јавних прихода

24.06.2015

Јавни оглас за потребе Службе скупштине

04.06.2015.

Јавни конкурс за Главног Администратора Општине Херцег-Нови

Обавјештење о обустављању конкурса за Главног администратора Општине Херцег-Нови

27.5.2015.
Јавни оглас за потребе Секретаријата за просторно планирање, изградњу, комуналне дјелатности и заштиту животне средине

25.05.2015. године

Јавни оглас за потребе Службе за заједничке послове и информационе системе

05.05.2015. године
Јавни оглас за потребе Управе локалних јавних прихода

24.04.2015.
Јавни оглас за потребе Комуналне полиције

21.04.2015.

Јавни оглас за потребе кабинета предсједника Општине Херцег-Нови - руководилац канцеларије за међународну сарадњу

30.03.2015.године

Јавни конкурс за попуну радног мјеста Директор Дирекције за имовину и заступање Општине Херцег-Нови

Јавни конкурс за Главног Администратора Општине Херцег-Нови

Обавјештење о поништењу конкурса за Главног администратора Општине Херцег-Нови

10.03.2015.године

Јавни конкурс за попуну радног мјеста Командир Службе заштите и спашавања за потребе Предсједника општине

Обавјештење о поништењу конкурса

16.02.2015.године

Јавни конкурс за попуну радних мјеста високог руководног кадра за потребе Предсједника општине

20.01.2015.године

Јавни оглас за потребе Секретаријата за просторно планирање и изградњу

Обавјештење о поништењу огласа

20.01.2015.године

Јавни оглас за потребе комуналне полиције

Обавјештење о поништењу огласа

23.12.2014.

Јавни оглас за потребе Комуналне полиције

8.10.2014.
Јавни оглас за потребе Комуналне полиције

18.8.2014.
Јавни оглас за потребе Секретаријата за комунално стамбено и заштиту животне средине

12.8.2014. године
Јавни оглас за потребе Секретаријата за финансије, туризам и економски развој

 7.8.2014. године
Јавни оглас за потребе Комуналне полиције

31.7.2014. године
Јавни оглас за потребе Секретаријата за просторно планирање и изградњу

23.7.2014. године
Јавни оглас за потребе Службе за унутрашњу ревизију

10.7.2014. године
Јавни оглас за потребе Управе локалних јавних прихода

10.7.2014. године
Јавни оглас за потребе Секретаријата за финансије, туризам и економски развој

28.6.2014. године
Јавни оглас за потребе Секретаријата за информационе системе и заједничке послове

23.6.2014. године
Јавни оглас за потребе Секретаријата за локалну самоуправу

Руководитељка Службе за управљање људским ресурсима: Сузана Петровић

звање: дипломирана правница

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Поткатегорије