Poštovani posjetioci,

na ovoj stranici objavljivaćemo, hronološki po godinama, shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu, sva obavještenja o prijemu zahtjeva kao i zahtjeve za odlučivanjem o potrebi procjene uticaja projekata na životnu sredinu.